หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

27 สิงหาคม 2558

เอไอเอสมอบหนังสือเสริมความรู้น้อง (read in english)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS ได้บริจาคหนังสือเสริมสร้างความรู้รอบตัวให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 164 เล่ม ใน 4 หัวเรื่อง ให้กับโรงเรียน 8 แห่ง ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่อำเภอแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการ ‘หนังสือนี้ พี่ให้น้อง’ เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ ‘หนังสือนี้ พี่ให้น้อง’ บริษัท AIS ได้บริจาคหนังสือ 1 เล่ม ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน ที่ได้สมัครแพ็กเกจและซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ผ่านทางแอปพลิเคชั่น AIS Bookstore สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อต้นปีนี้ โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้นำหนังสือไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนทุรกันดารในอำเภอแม่สลอง อาทิเช่น โรงเรียนบ้านห้วยหก โรงเรียนต.ช.ด. (เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ช่างกลปทุมวัน 4) โรงเรียนบ้านห้วยอื้น โรงเรียนมนตรีวิทยา โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านปางสา โรงเรียนบ้านสันโค้ง และโรงเรียนประชารัฐพัฒนา เพื่อนำไปใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนยากไร้ต่อไป