หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

19 ธันวาคม 2558

บริษัทบีเอเอสเอฟฯ จัดทำโครงการ ‘น้ำเพื่อชีวิต’ ฉลองครบรอบ 150 ปี (read in english)

เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 150 ปี ของกลุ่มบริษัท บีเอเอสเอฟในประเทศไทย คุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท
บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ร่วมกับอาสาสมัครจำนวน 40 คน ได้ส่งมอบ ‘โครงการน้ำเพื่อชีวิต’ ให้กับคุณสำเริง ขวดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีส่งมอบ ที่โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา

‘โครงการน้ำเพื่อชีวิต’ ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทบีเอเอสเอฟฯ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร โดยบริษัทบีเอเอสเอฟฯ ได้บริจาคเครื่องกรองน้ำ และติดตั้งระบบกรองน้ำ ตลอดจนระบบสำรองน้ำ เพื่อช่วยให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ในอนาคตทางโรงเรียนได้วางแผนที่จะบรรจุน้ำดื่มลงในขวด และจัดจำหน่ายให้กับชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทบีเอเอสเอฟฯ ได้มอบก้อนเห็ดและเมล็ดพันธุ์พืช รวมถึงจัดทำแปลงเพาะปลูกพืช เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่เปี่ยมคุณค่าทางโภชนาการสำหรับนักเรียน

ภายในงาน คุณบุญชัยได้นำอาสาสมัครทำกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดเรียงก้อนเห็ดนางฟ้าที่โรงเพาะเห็ด หว่านเมล็ดพันธุ์พืชลงบนแปลง และทาสีโรงน้ำดื่ม จากนั้นบริษัทบีเอเอสเอฟฯ ได้บริจาคทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน ก่อนจะจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ทุกคน

ก่อนหน้านี้ บริษัท บีเอเอสเอฟฯ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดทำ ‘โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่ออาหารกลางวัน’ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยได้ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ดูแลโครงการเกษตรฯ และนำผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวันเพื่อรับประทานภายในโรงเรียน รวมถึงนำผลผลิตที่เหลือไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาหมุนเวียนในโครงการต่อไป

คุณบุญชัย (กลางซ้าย) มอบเงินบริจาคให้กับ ดร.บรรจงเศก (กลางขวา) เพื่อดำเนินโครงการแก๊สชีวภาพในปี พ.ศ.2559

สำหรับปี พ.ศ.2559 บริษัท บีเอเอสเอฟฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ 250,000 บาท เพื่อดำเนิน “โครงการพลังงานทดแทนทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืน-แก๊สชีวภาพ” ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ชุมชนสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี โดยจะนำภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องพลังงานมาจัดอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพให้แก่ผู้สนใจในลำดับต่อไป