หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

12 พฤศจิกายน 2558

บีเอเอสเอฟฯ ปลูกฝังความยั่งยืนทางการเกษตร (read in english)

คุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบ ‘โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่ออาหารกลางวัน’ ให้กับโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณชัยโรจน์ หนูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม และ คุณนิรันดร์ ลิ้มกิตติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภูมิภาค มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับเมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท บีเอเอสเอฟฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการดำเนิน ‘โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่ออาหารกลางวัน’ โดยได้บริจาคเมล็ดพันธุ์ผักและเชื้อเห็ด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงกบ ปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ จัดทำแปลงเพาะปลูกมะนาวบ่อ และจัดการฝึกอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ดูแลโครงการเกษตรฯ และนำผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวันเพื่อรับประทานภายในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ ได้รับประทานสารอาหาร 5 หมู่ และมีภาวะโภชนาการที่ดี นอกจากนี้ บริษัท บีเอเอสเอฟฯ ยังสนับสนุนความยั่งยืนของโครงการเกษตรฯ โดยส่งเสริมให้นักเรียนนำผลิตผลที่เหลือไปจัดจำหน่าย และนำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการต่อไป

ภายในงาน คุณบุญชัยได้นำทีมพนักงานกว่า 50 คน จัดเรียงก้อนเห็ด ปลูกต้นกล้าผักลงบนวัสดุแปลงไฮโดรโปนิกส์ ปลูกต้นพันธุ์มะนาว และหมักปุ๋ยชีวภาพ โดยการผสมเศษพืชผักเข้ากับหัวเชื้อชีวภาพ ซึ่งต้องทิ้งไว้เป็นเวลา 3 เดือนก่อนนำมาใช้จริง จากนั้นเจ้าหน้าที่บริษัทบีเอเอสเอฟฯ ได้สนับสนุนอาหารอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอย่างอิ่มเอิบ