หน้าหลัก

19 ธันวาคม 2559

บริษัทบีเอเอสเอฟฯ จัดกิจกรรมต่อยอดพัฒนาการตามวัย (Read in English)


บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด นำโดย คุณเพทรูซ อึ๊ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงาน 40 คน เข้าร่วมในโครงการ "เรียนรู้ เรียนเล่น ต่อยอดพัฒนาการตามวัย" ร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองคต โดยมีคุณเพิ่มศักดิ์ หนูสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตค และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายแผนการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ที่โรงเรียนบ้านคลองคต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ในช่วงพิธีเปิดพนักงานตลอดจนเด็กนักเรียนได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นที่ซาบซึ้งและประทับใจอย่างยิ่งให้แก่ทุกคนที่เข้าร่วมงาน

ภายใต้ "โครงการเรียนรู้ เรียนเล่น ต่อยอดพัฒนาการตามวัย" ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทบีเอเอสเอฟฯ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยอาสาสมัครได้ทาสีล้อรถ ทาสีเครื่องเล่นสนาม และ ระบายสีบนพื้นปูน เพื่อให้นักเรียนมีสนามเด็กเล่นที่สวยงามยิ่งขึ้น ในส่วนของกิจกรรมมุมอัจริยะสร้างได้เรียนรู้ นักเรียนได้ตกแต่งหน้าปกสมุดโน้ตโดยใช้กระดาษรีไซเคิล เพื่อฝึกทักษะด้านศิลปะและส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นอาสาสมัครยังได้จัดกิจกรรมเกมบันไดงู ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมความรู้รอบตัวของนักเรียน

นอกจากนี้ คุณเพทรูซ ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันเกมบันไดงู และนักเรียนที่ทำสมุดโน้ตได้สวยสะดุดตา โดยมีอาสาสมัครจากบีเอเอสเอฟเป็นกรรมการตัดสิน เพิ่มสีสันให้แก่งานเป็นอย่างมาก

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo