หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

5 มิถุนายน 2558

บางกอกสไมล์เด็นทัลกรุ๊ป สนับสนุนโภชนาการที่ดีในเด็กเล็ก (read in english)

บางกอกสไมล์เด็นทัลกรุ๊ป นำโดย ทพ.เสริมสกุล วงศ์ถิรพร กรรมการบริหาร ได้บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ภายใต้โครงการ ‘Smile it Forward’ ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ ในวาระโอกาสครบรอบ 10 ปี การดำเนินคลินิกทันตกรรรม โดยมีคุณรัตนา สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ศูนย์เด็กเล็กบึงพระราม 9 พัฒนา เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับเงินบริจาคในครั้งนี้ บางกอกสไมล์เด็นทัลกรุ๊ป ได้จัดสรรให้กับ ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ใน 9 จังหวัด 11 อำเภอ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กยากไร้ ที่อยู่ในวัยก่อนเรียนให้ได้รับอาหารเช้า ที่ถูกหลักตามโภชนาการ และมีพัฒนาการที่สมวัย

นอกจากพิธีส่งมอบเงินบริจาคแล้ว ทพ.เสริมสกุล และ ทพญ. ปิโยรส พิมเสน ยังได้อบรมให้ความรู้แก่เด็กๆ เกี่ยวกับการดูแลฟันอย่างถูกวิธี จากนั้นได้ส่งมอบชุดแปรงสีฟัน และของเล่นเสริมพัฒนาการ ให้กับเด็กเล็กอายุ 3-6 ปี กว่า 50 คน ก่อนจะจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กทุกคนที่ศูนย์เด็กเล็กบึงพระราม 9 พัฒนา ได้รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย