หน้าหลัก

22 ธันวาคม 2559

ทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน บริษัทโตโยต้าสนับสนุนโครงการเด็กอนามัย (Read in English)


“ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเอง” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และบริษัทโตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด น้อมนำพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการปฏิบัติทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน โดยบริษัทโตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ภายใต้ “โครงการเด็กอนามัย” ในการดำเนินการปรับปรุงที่ดื่มน้ำ และอ่างล้างหน้าแปรงฟันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เป็นหนึ่งในโรงเรียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบยั่งยืนฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ยังมีความขาดแคลนมากเนื่องจากครอบครัวยากจน

และเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คุณชัยพล จินดาศิลป์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทโตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด และคุณเสริมกิจ เมืองมา ผู้จัดการบริษัทโตโยต้าฯ สาขาฝาง นำคณะจิตอาสาจากบริษัทโตโยต้านับ 10 กว่าชีวิตเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ลงมือทาสีตอาคาร ห้องครัว และปรับปรุงที่ดื่มน้ำ ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและคุณครู

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo