หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

19 มิถุนายน 2558

ผู้ประกอบการแห่งอนาคตส่งความช่วยเหลือสู่เนปาล (read in english)

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurship Forum หรือ FEF) รุ่นที่ 3 กว่า 30 คน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 137,000 บาท ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการดำเนิน ‘โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน’ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยมี คุณประสพ ขุนสิทธิ์ ผู้จัดการแผนก Contact Centre มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ที่อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ A ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ระดมทุนให้กับองค์กรศุภนิมิตเนปาล เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งองค์กรศุภนิมิตเนปาลได้นำความช่วยเหลือสู่เขต ลัมจัง สินธุลี กาฐมาณฑุ ภัคตาปูร์ ลาลิตปูร์ กอร์คา และสินธุปัลโชค แล้ว โดยได้มอบอาหาร ผ้าใบกันน้ำสำหรับประกอบเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว แผ่นสังกะสีสำหรับสร้างเป็นหลังคา และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงจัดตั้งศูนย์เพื่อนเด็ก เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจเด็กๆ ผู้ประสบภัย