หน้าหลัก

29 ธันวาคม 2559

ฟอร์ดประเทศไทยจับมือศุภนิมิตฯ มอบโครงการน้ำดื่มสะอาดที่จันทบุรี (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด นำพนักงานจิตอาสาของฟอร์ดร่วมกิจกรรมใน โครงการ ‘น้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนในประเทศไทย (Thailand Clean Water Community Project)’ ร่วมกันจัดสร้างโรงเรือนการผลิตพร้อมติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำสำหรับเป็นแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค และร่วมลงแรงช่วยกันปลูกผักสวนครัวใน ‘โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน’ ในโรงเรียน 13 แห่งในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.จันทบุรี ได้แก่ โครงการพัฒนาชุมชนฯ โป่งน้ำร้อน, โครงการพัฒนาชุมชนฯ มะขาม และชุมชนพัฒนาชุมชนฯ แก่งหางแมว โดยได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 และมีเป้าหมายจะส่งมอบงานอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2560


โครงการฯ นี้จะทำให้โรงเรียนและคนในชุมชนกว่า 3,200 คนมีน้ำดื่มที่สะอาด และเด็กนักเรียนจะมีอาหารที่เป็นผลงานจากน้ำพักน้ำแรงที่ได้ช่วยกันเพาะปลูก สำหรับเป็นอาหารกลางวันบริโภคครบ 5 หมู่ อนึ่ง โครงการ ‘น้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนในประเทศไทย’ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ‘Bill Ford Better World Challenge’ ได้รับสนับสนุนทุนดำเนินการเป็นเงินจำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐฯ