หน้าหลัก

29 ธันวาคม 2559

อินเตอร์เฟซฟลอร์ให้ด้วยรัก ปรับปรุงบ้านเพื่อคนยากไร้ (Read in English)


เพราะ "บ้าน" คือ ที่อยู่อาศัยที่ให้ความอุ่นใจและเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของทุกคน บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ช่วยปรับปรุงบ้านให้คุณยายแนว พรมชาติ ผู้สูงอายุยากไร้ในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการ 'จิตอาสาด้วยใจให้ด้วยรัก ณ สุรินทร์' โดยได้รับการประสานจากสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรวมใจพัฒนา ในพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ก่อนหน้านี้บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์มีโครงการบริจาคเศษพรมเหลือใช้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปถักเปลสร้างรายได้เสริม และจากการลงพื้นที่ติดตามงาน ทำให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของคุณยาย ได้เห็นสภาพบ้านที่มีความเก่าทรุดโทรม จึงช่วยปรับปรุงบ้านให้กับคุณยาย โดยการก่อผนังอิฐฉาบปูนขึ้นใหม่และเทพื้นปูน นอกจากจิตอาสาของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการสังขะ อาสาสมัครช่างท้องถิ่นมาช่วยแล้ว ยังได้รับความช่วยเหลือจากทหารค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา อีกด้วย

ทั้งนี้ในวันส่งมอบบ้านให้กับคุณยาย พนักงานจิตอาสาของบริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์กว่า 10 คน ยังช่วยกันปลูกผักสวนครัวและปลูกไม้ผลบริเวณรอบบ้านให้คุณยายสามารถดำรงชีวิตอย่างพึ่งพาตนเองได้

"ดีใจมากไม่คิดว่าจะมีวันนี้" คุณยายแนว กล่าวด้วยความตื้นตันใจพร้อมน้ำตา

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo