หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

27 พฤศจิกายน 2558

เคเอฟซีจับมือศุภนิมิตฯ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเกษตร เพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ปีที่ 2 (read in english)

คุณอัลฮุล ซัวฮาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด เคเอฟซี ภายใต้บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ ประธานโครงการกิจการเพื่อสังคม เคเอฟซี ประเทศไทย นำกลุ่มพนักงานอาสาสมัครจาก เคเอฟซี และ บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้บริหารแบรนด์เคเอฟซี ในประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ‘เคเอฟซี ปันสุข พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเกษตร เพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน’ พร้อมด้วยคุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย คุณทวี ทะนอก รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร และ คุณพงศักดิ์ คนหมั่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพนแดง ที่ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เมื่อเร็วๆ นี้

เคเอฟซี ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ‘เคเอฟซี ปันสุข’ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2557 โดยโครงการ ‘เคเอฟซี ปันสุข พี่ช่วยน้อง อิ่มท้องมื้อเที่ยง’ ได้มอบต้นทุนและองค์ความรู้ด้านการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ก้อนเชื้อเห็ด ไก่ไข่ และ พันธุ์ปลา ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการนำแนวคิด ‘โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน’ ไปปฏิบัติ โดยนักเรียนจะเป็นผู้ดูแลการเพาะปลูกพืช และนำผลิตผลไปประกอบเป็นอาหารกลางวันเพื่อรับประทานภายในโรงเรียน

สำหรับปี พ.ศ.2558 โรงเรียนในโครงการ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองบอน อ.โป่งน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านโคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และ โรงเรียนบ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ได้รับเงินสมทบทุนอีกกว่า 2 ล้านบาท ภายใต้โครงการ ‘เคเอฟซี ปันสุข พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเกษตร เพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน’ ซึ่งเป็นการต่อยอดปณิธานความยั่งยืนจากปีก่อนหน้านี้ โดยการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ผ่านการแปรรูป เช่น แปรรูปเห็ดนางฟ้า เป็นข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า แหนมเห็ด และ เห็ดชุบแป้งทอด ตลอดจนแปรรูปไข่เป็ดเป็นไข่เค็ม เพื่อนำไปจัดจำหน่ายและสร้างรายได้เสริมให้เป็นทุนหมุนเวียนใน ‘โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน’ ต่อไป

ส่วนงานที่จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านโพนแดง กลุ่มอาสาสมัครได้จัดอบรมนักเรียนให้อ่านฉลากอาหารในกิจกรรม ‘อ่านเป็น กินเป็น’ นอกจากนี้ยังได้สอนให้เด็กๆ ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกษตรต่างๆ ดูสวยงาม และอบรมนักเรียนในการสร้างเฟสบุ๊ค แฟนเพจ เพื่อเป็นอีกช่องทางในการทำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้า จากนั้นเคเอฟซีได้สนับสนุนไก่ทอดเคเอฟซี และเครื่องเคียงให้เด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านโพนแดง ได้รับประทานอย่างอิ่มเอิบ

คุณอัลฮุล กล่าวว่า “ในอนาคตเคเอฟซีจะพัฒนาให้โรงเรียนทั้ง 3 แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนาการอาหารที่ถูกต้องและการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย”

คุณจิตรากล่าวขอบคุณ ที่เคเอฟซีได้สนับสนุนให้โรงเรียนยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน พร้อมกล่าวเสริมว่า “กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเด็กๆ โรงเรียน และชุมชน พัฒนาควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ตลอด 42 ปีที่ผ่านมา ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่าน 70 โครงการ ใน 44 จังหวัดทั่วประเทศไทย”