หน้าหลัก

25 มกราคม 2560

ศาสตร์แห่งพระราชารัชกาลที่ 9 สร้างสุขอย่างยั่งยืน (Read in English)


สะอาด ดอนแก้ว เกษตรกรผู้เคยล้มเหลวในชีวิต แต่เพราะศาสตร์แห่งพระราชารัชกาลที่ 9 “เกษตรทฤษฎีใหม่” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานให้ครอบครัวตลอดมานั้นสร้างสุขแท้จริงในชีวิต

สะอาด ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนเจียง ในวัย 57 ปี ยิ้มต้อนรับเราแต่ไกล และพาเดินชมสวนเกษตรอินทรีย์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงบนเนื้อที่ 3 ไร่ของครอบครัว ซึ่งสถานที่ดังกล่าวสามารถจัดสรรพื้นที่ทำกินได้อย่างเหมาะสม ทำเกษตรผสมผสานเลี้ยงตนเอง และส่งขายทำรายได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นที่สำหรับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ หมุนเวียนกันมาศึกษาดูงานเป็นประจำ

“ศุภนิมิตฯ ช่วยให้ความรู้การอยู่ในชุมชน ผมเคยมีประสบการณ์ด้านการปลูกผักใส่สารเคมี เสียเวลา เสียเงิน และเสียสุขภาพ” สะอาดเล่าให้ฟังว่าเดิมด้วยความไม่รู้ทำเกษตรใช้สารเคมีจนดินเสื่อมเพาะปลูกอะไรไม่ได้ผล อยู่บ้านก็ไม่มีรายได้ ลูก 2 คนก็ยังอยู่ในวัยเรียนจึงพาครอบครัวอพยพไปขายแรงงานที่กรุงเทพฯ จนกระทั่งลูกชายคนโตเรียนจบ และเดินทางไปขายแรงงานต่างประเทศ

ปี 2546 เขาได้ข่าวจากเพื่อนบ้านว่ามีโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาเด็กเข้ามาในหมู่บ้าน เห็นหนทางที่ดีกว่าอยู่กรุงเทพฯ จึงพาครอบครัวกลับบ้านเดิมที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และพาลูกสาวไปสมัครเข้าโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

“เริ่มแรกศุภนิมิตฯ ให้ปลูกผักสวนครัวแต่ละบ้านสมาชิกจำนวน 40 ครอบครัว เพื่อให้มีกิน ถ้าเหลือแบ่งปันกันหรือขายก็ได้ ต่อมาศุภนิมิตฯ ให้เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยหมัก และลูกไก่มาเลี้ยง ใจผมอยากทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผมเริ่มลงมือทำตั้งแต่ปี 2547 ทำต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ปี 2548 ศุภนิมิตฯ พาไปศึกษาเพิ่มเติมดูงานในที่ต่างๆ เราได้ตั้งกลุ่มเครือข่ายอาชีพผู้ปกครองเด็กในความอุปการะฯ ตำบลสบเปิง ตั้งกลุ่มผลิตเครื่องหั่นต้นกล้วยเพื่อทำอาหารสัตว์” สะอาดพูดต่อว่า “การทำเกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ และการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องทำด้วยใจรัก และครอบครัวต้องเข้าใจ ถ้าเทียบคนงานก่อสร้างไปทำงาน 10 วันได้ 2000 บาท แต่บางทีวันนี้ไม่ได้ขาย ถ้าครอบครัวไม่เข้าใจกัน มีทะเลาะเบาะแว้ง อาจไม่พบความสำเร็จในชีวิต” สะอาดเผยหัวใจความสำเร็จอีกว่า ต้องมี 4 หลักจะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ คือหนึ่งขยัน สองอดทน สามมีใจหนักแน่น สี่ครอบครัวเข้าใจ

Full Photo

Full Photo


“ทุกวันนี้ มีความสุขสบายใจ สุขภาพดีขึ้นเพราะทำเกษตรไร้สารเคมี อยากให้ลูกสาวมาสานต่องานของพ่อแม่ที่สร้างไว้ที่นี่” เขาพูดถึงอนาคตของสวนเกษตรอินทรีย์แห่งนี้ จันทร์เป็งพูดเสริมสามีว่า “ดีใจที่ทำอะไรไม่ต้องเป็นหนี้ ปลูกเอง กินเอง ชีวิตดีขึ้นพึ่งตนเอง”


ปัจจุบัน จันทร์ฉาย ลูกสาววัย 25 ปีของสะอาดและจันทร์เป็ง เรียนจบ แต่งงานมีครอบครัวและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์แห่งพระราชา พ่อของแผ่นดินที่พระราชทานให้ครอบครัวตลอดมา