หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

1 กรกฎาคม 2558

ปตท. ส่งน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล (read in english)

คุณส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และคุณสมหญิง มานะจิตต์ ผู้อำนวยการ สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปฟื้นฟูสำนักงานองค์กรศุภนิมิตเนปาลให้สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังจากที่สำนักงานได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมี ดร. บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่สำนักงานใหญ่บริษัทปตท. เมื่อเร็วๆ นี้

มูลนิธิศุภนิมิตฯ แห่งประเทศไทย ได้ระดมทุนให้กับองค์กรศุภนิมิตเนปาล เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา องค์กรศุภนิมิตเนปาลได้นำความช่วยเหลือสู่เขต ลัมจัง สินธุลี กาฐมาณฑุ ภัคตาปูร์ ลาลิตปูร์ กอร์คา และสินธุปัลโชค โดยได้มอบแจกจ่ายอาหาร ผ้าใบกันน้ำสำหรับประกอบเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว แผ่นสังกะสีสำหรับสร้างเป็นหลังคา และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงจัดตั้งศูนย์เพื่อนเด็ก เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจเด็กๆ ผู้ประสบภัย