หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

29 กรกฎาคม 2558

7 ปี ทีโอเอ-ชูโกกุ มอบโอกาสให้เด็กยากไร้อย่างต่อเนื่อง (read in english)

คุณพิศิษฐ์ บุญจรรยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 360,000 บาท ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุน ‘โครงการอุปการะเด็ก’ โดยมีคุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุฯ อุปการะเด็กยากไร้จำนวน 50 คน ผ่านโครงการฯ ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ อย่างต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 7 แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเขียนตอบจดหมายถึงเด็กในความอุปการะ ตลอดจนเขียนการ์ดอวยพรในเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และมอบกำลังใจให้กับเด็กและครอบครัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป