หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

14 ตุลาคม 2558

ยูพีเอสบริจาคมื้อเช้าให้น้อง (read in english)

คุณตัน บุน เตียม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูพีเอส ประเทศไทย จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 สหรัฐดอลล่าร์ (176,400 บาท) เพื่อสนับสนุน ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีคุณธนน วริศนราทร Partner Engagement Manager มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ยูพีเอส ประเทศไทย ถนนพระราม 4 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนิน ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 97 แห่ง ใน 11 อำเภอ 9 จังหวัด ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กยากไร้ที่อยู่ในวัยก่อนเรียน อายุ 2-6 ปี ให้ได้รับอาหารเช้าที่มีคุณค่า ถูกหลักตามโภชนาการ มีพัฒนาการที่สมวัย และเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนเด็กที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารในประเทศไทยอีกด้วย