หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

30 ธันวาคม 2558

วี.ที.การ์เม้นท์ เพื่อน้องท้องอิ่ม (read in english)

คุณอรศรี โลทารักษ์พงศ์ รองประธานกลุ่มบริษัท วี.ที. เป็นตัวแทนของ บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ มอบเงินบริจาคจำนวน 46,750 บาท เพื่อสนับสนุน ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีคุณปารณีย์ แสนสุด ผู้บริหารกลุ่มงานระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ เมื่อเร็วๆ นี้

เงินบริจาคในครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำไปจัดสรรอาหารเช้าให้กับเด็กยากไร้กว่า 6,000 คน ภายใต้ ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ซึ่งดำเนินงานร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 102 แห่ง ใน 13 อำเภอ 11 จังหวัด ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กยากไร้ที่อยู่ในวัยเรียน อายุ 2-6 ปี ให้ได้รับประทานอาหารเช้าที่ถูกหลักตามโภชนาการ และมีพัฒนาการที่สมวัย และเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนเด็กที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารในประเทศไทยอีกด้วย