หน้าหลัก

20 กันยายน 2559

บริษัทบีเอเอสเอฟฯ จัดอบรมการใช้พลังงานสีเขียวให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดบางกอบัว (Read in English)


บริษัท บีเอเอสเอฟในประเทศไทย นำโดยคุณแพทรูซ อึ๊ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) นำพนักงานทำกิจกรรมโครงการ ‘พลังงานสีเขียว ก๊าซชีวภาพรักษ์โลก’ ร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางกอบัว โดยมีคุณวงศ์เวชช วัฒกีเจริญ ผู้จัดการโครงการสว่างอารมณ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วยที่โรงเรียนวัดบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

กิจกรรมปฏิบัติการ ‘พลังงานสีเขียว ก๊าซชีวภาพรักษ์โลก’ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการต่อยอดองค์ความรู้ภายใต้ ‘โครงการพลังงานทดแทนทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืน-แก๊สชีวภาพ’ ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับบีเอเอสเอฟฯ ในพื้นที่โครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในชุมชนสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพ และองค์ความรู้ในการผลิตแก๊สจากมูลสุกรที่ชาวบ้านเลี้ยงในฟาร์มจนประสบความสำเร็จ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ คุณณรงค์ชัย หวังสุข ประธานกลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านหนองกี่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งได้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมพลังงานสีเขียวฯ ด้วย

นอกจากนี้ยังได้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพ ดร.วนิดา สืบสายพรหม อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน 48 คน และพนักงานบีเอเอสเอฟฯ 39 คน โดยแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกลุ่มละ 6 คน ร่วมกันทดสอบการจุดติดไฟจากมูลสุกร และพืชท้องถิ่น อาทิ สาหร่ายน้ำ ใบพืช ว่าส่วนผสมใดให้พลังงานและจุดติดไฟได้นานที่สุด กิจกรรมในครั้งนี้ได้ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ทุกคนได้ตระหนักเรื่องแหล่งพลังงานสะอาดที่อยู่ใกล้ตัวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo