หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

11 เมษายน 2559

ได้กุศลได้สุขภาพกับ “ปั่นให้น้องด้วยรัก” (read in english)

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จับมือกับ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภูเก็ต ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม ‘ปั่นให้น้องด้วยรัก’ กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเพื่อหารายได้ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านพรุจำปา โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

สืบเนื่องจากสภาพความทรุดโทรมของโรงอาหารโรงเรียนบ้านพรุจำปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 255 คน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภูเก็ต ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด และเอกชนอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล ‘ปั่นให้น้องด้วยรัก’ เพื่อระดมทุนเป็นงบประมาณสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแห่งนี้

การปั่นจักรยานการกุศลนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 05.00 - 09.00 น. โดยกำหนดเส้นทางเริ่มต้นที่สะพานหิน ผ่านตัวเมืองภูเก็ต และวนรอบเกาะสิเหร่ แล้วกลับมาที่จุดเริ่มต้น เป็นระยะทางโดยประมาณ 21.20 กม.

เปิดจำหน่ายบัตร ‘ปั่นให้น้องด้วยรัก’ ในวันที่ 23-24 เมษายน 2559 ณ ศูนย์เยาวชนสะพานหิน ค่าสม้ครท่านละ 400 บาท ผู้สมัคร 500 ท่านแรกจะได้รับเสื้อฟรี ส่วนท่านที่ 501 เป็นต้นไป ค่าสมัครท่านละ 200 บาท จักรยานทุกประเภทสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องสมัครร่วมกิจกรรมพร้อมกับผู้ปกครอง) ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะมอบให้โรงเรียนบ้านพรุจำปาโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

   

   

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีทั้งก่อนและหลังการปั่นจักรยาน อีกทั้งหางบัตรยังสามารถเก็บไว้ลุ้นรางวัลหลังเสร็จกิจกรรมด้วย

ในการนี้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ได้กล่าวชื่นชมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยที่ได้เข้ามาดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาในจังหวัดภูเก็ตหลายโครงการ และขอบคุณที่ได้ร่วมกับอาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภูเก็ต ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานเอกชนอื่นๆ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล เพื่อหารายได้ซ่อมแซมโรงอาหารของโรงเรียนบ้านพรุจำปา ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ

ด้านนางจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเชิญชวนให้ชาวภูเก็ตร่วมกิจกรรมว่า “การปั่นจักรยานครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้จักรยานแพงๆ จักรยานแม่บ้านก็ใช้ได้ ซึ่งระยะทางก็แค่ 21.2 กิโลถือว่ากำลังดี ได้ทั้งกุศลและสุขภาพที่แข็งแรง”

และนางสาวอิ่มใจ เสียงเอก อาจารย์ผู้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจำปา กล่าวขอบคุณว่า “ในฐานะตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุจำปา รู้สึกซาบซึ้งที่ผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันสนับสนุนการซ่อมแซมโรงอาหารของโรงเรียน โรงอาหารของโรงเรียนได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2522 ปัจจุบันก็ทรุดโทรมมาก ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุจำปาจะได้นั่งรับประทานอาหารในโรงอาหารอย่างปลอดภัย”

ในตอนท้ายของงานแถลงข่าว นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่ให้กับโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต 7 โรงที่ร่วมทำกิจกรรม The Heart of Giving ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา