หน้าหลัก

8 กุมภาพันธ์ 2560

เนเจอร์ ไบโอเทค ส่งผ้าห่ม ช่วยคลายหนาว (Read in English)


คุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ และ นายแพทย์ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ บริษัทเนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด มอบผ้าห่มใหม่ จำนวน 1,000 ผืน แก่คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยนำไปแจกจ่ายให้กับน้องๆ ในครอบครัวยากจน และผู้ประสบภัยหนาวที่อยู่บนดอยสูงทางภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมาก ภายใต้ “โครงการอุ่นไอรัก ต้านภัยหนาว” เพื่อให้เด็กๆ มีสุขภาพร่างกายที่ดีและมีผ้าห่มไว้คลายหนาว โดยคณะผู้บริหารบริษัทเนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด และผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ เดินทางไปมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวที่โรงเรียนบ้านบนนา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี ชาวบ้านในตำบลบ้านแปะ และตำบลแม่สอย ที่อยู่ในการดำเนินงานโครงการบ้านแปะ ต้องเผชิญกับอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส เป็นเหตุให้เด็กๆ และผู้สูงอายุ เจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินระบบหายใจจำนวนมาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทเนเจอร์ ไบโอเทค ทำโครงการ “อุ่นไอรัก ต้านภัยหนาว” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ประสบภัยหนาวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo