หน้าหลัก

3 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์เพื่อนเด็ก ความอบอุ่นและสุขใจของน้องๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ (Read in English)


“ที่บ้านหนูน้ำท่วม เสื้อผ้า หนังสือเรียนของหนู ถูกน้ำท่วมด้วยค่ะ โรงเรียนก็หยุดมา 7 วันแล้ว วันนี้หนูได้วาดรูปและได้เล่นเกมกับพี่ๆ เค้าค่ะ สนุกมาก” เสียงเล็กๆ ของ ด.ญ.กิ๊ก เล่าถึงภัยน้ำท่วมที่ตนประสบ และกิจกรรมที่ศูนย์เพื่อนเด็ก ที่วัดประดู่หอม

แม้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่มีมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ต่อเนื่องจนปัจจุบันจะเริ่มคลี่คลายลงบ้าง แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังด้วยภูมิอากาศและฟ้าฝนที่แปรปรวน

ระยะเวลาเกือบ 2 เดือนสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ความเป็นอยู่ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ มีบ้านแต่ก็ไม่สามารถพักอาศัยได้ ต้องไปอยู่ที่ศูนย์อพยพ หรือจำใจต้องอยู่ในบ้านท่ามกลางน้ำท่วมสูง ข้าวปลาอาหารที่มีจำกัด และผลกระทบต่อสุขภาพด้วยโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติภัยต่างๆ ยังไม่นับรวมความสูญเสียด้านอาชีพและรายได้ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสภาวะด้านจิตใจ เกิดเป็นความเครียด ที่อาจนำสู่ความรุนแรงอื่นๆ ได้ เป็นความเสียหายต่อสภาวะจิตใจของผู้ประสบภัยทั้งกับผู้ใหญ่และเด็ก

นอกจากส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้านอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งยังชีพเบื้องต้น เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ว สิ่งที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือ เด็ก เพราะในภาวะดังกล่าว เด็กๆ จะเป็นผู้ได้รับความเสี่ยงมากที่สุด ทั้งจากการได้รับบาดเจ็บ ถูกเอาเปรียบ หรือภัยคุกคามอื่นๆ ศูนย์เพื่อนเด็ก (Child Friendly Space – CFS) จึงเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ สำหรับการดูแล คุ้มครอง และเป็นวัคซีนป้องกันอาการป่วยทางใจแก่เด็กที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน

ศูนย์เพื่อนเด็ก (child friendly space - CFS) คือสถานที่ปลอดภัยที่ตั้งอยู่ภายในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เพื่อเยียวยาภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กๆ ให้กลับไปสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว ด้วยรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเกมส์การละเล่นที่ให้ความสนุกเพื่อการบำบัดจิตใจ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงความรู้สึกของความกลัวและสูญเสียผ่านการละเล่นสร้างสรรค์ การเล่านิทาน และการละเล่นเป็นกลุ่ม การปรับตัวทางอารมณ์และสติปัญญาของเด็กๆ เช่น การเรียนรู้ด้านสุขศึกษาเบื้องต้นและการดำเนินชีวิต การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านที่เหมาะสมกับวัย การมอบสิ่งของ เช่น กล่องข้าว ขวดน้ำดื่ม หนังสือ อุปกรณ์วาดรูป รวมถึงถุงยังชีพที่มอบให้กับครอบครัว และที่สำคัญ ในระหว่างที่เด็กๆ มาอยู่ที่ศูนย์เพื่อนเด็ก มีเจ้าหน้าที่ทั้งจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ และอาสาสมัครชุมชน ร่วมกันดูแลน้องๆ ทุกคนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ผู้ปกครองสามารถทำกิจกรรมประจำวันได้โดยไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆ

และสำหรับอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดตั้ง “ศูนย์เพื่อนเด็ก” เสริมสร้างความอบอุ่นและสุขใจให้แก่เด็กๆ ขึ้นใน 2 จังหวัด คือ

• ศูนย์เพื่อนเด็ก ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเทศบาลตำบลทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช (โครงการพัฒนาฯ สระเพลง) ตั้งแต่วันที่ 10-12 มกราคม 2560 มีเด็กๆ ที่ประสบภัยในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมวันละกว่า 50 คน

• ศูนย์เพื่อนเด็ก ที่วัดประดู่หอม ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา (โครงการพัฒนาฯ สทิงพระ) วันที่ 16 มกราคม 2560 มีเด็กๆ ที่ประสบภัยในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน

“ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่าน ที่มามอบความสุขและความสนุกให้กับพวกหนู วันนี้หนูมีความสุขมาก หนูขอบคุณพี่ๆ ทุกคน หนูขอให้พี่ๆ มีความสุขทุกวันนะคะ” อีกความรู้สึกจากใจของกลุ่มเด็กๆ ที่แสดงออกเป็นข้อความขอบคุณและภาพวาด ในกิจกรรมวาดภาพระบายสีที่ศูนย์เพื่อนเด็ก

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“ขอขอบคุณแทนน้องๆ เด็กๆ ที่ได้เข้ามาเป็นเพื่อน ให้น้องๆได้มีความรู้สึกที่ดีในการที่จะอยู่ในแต่ละวัน ซึ่งสภาพจิตใจรู้สึกว่าจะแย่... ผมถามเด็กๆ ว่าสนุกมั้ย เด็กๆ บอกว่าดี อยากให้มีต่อ” คำขอบคุณจากคุณสัณฑศักย์ ทองมาก ปลัดเทศบาลตำบลทางพูน สำหรับศูนย์เพื่อเด็กที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดขึ้น


และด้วยการให้ความสำคัญกับการเยียวยาและเสริมแรงใจแก่เด็กๆ และชุมชนในภาวะลำบากเช่นนี้ คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เพื่อนเด็ก ที่วัดประดู่หอม พร้อมหนุนใจทุกๆ คนว่า “วันนี้ทุกคนมารวมกันอยู่ที่นี่ก็ปลอดภัยดี และมีพี่ๆ มาช่วยทำให้เราสนุกเพิ่มเติม อย่าลืมว่า ฝนตก น้ำท่วม เดี๋ยวเดียวก็ผ่านไป มันอยู่กับเราไม่นาน”


รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความร่าเริงของเด็กทุกคน และของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เพื่อนเด็ก คือ คำตอบสำคัญที่บ่งชี้ได้ว่า ทุกๆ คนยังคงมีแรงใจที่เข้มแข็งเสมือนศิลา เป็นปราการ และเป็นเกราะกำบังภัยเพื่อจะฝ่าอุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไปได้