หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

17 กันยายน 2558

ความอยู่ดีมีสุขของ ‘โชติรส’ (read in english)

“พี่ขายไข่ให้เพื่อนบ้านฟองละ 3 บาท ขณะที่ที่ตลาดฟองละ 5 บาท” อังคณา วิชัยดิษฐ์ แม่ของโชติรส วิชัยดิษฐ์ เด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ กำลังพูดถึงไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ที่เธอได้รับจากโครงการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองและยั่งยืนกาญจนดิษฐ์

แค่สองบาทอาจดูน้อยนิดถ้ามองที่มูลค่าของตัวเงิน แต่ในแง่ของการมีน้ำจิตน้ำใจแล้ว ค่าของมันประมาณไม่ได้ “พี่ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันมากกว่า” อังคณาพูดต่อด้วยน้ำเสียงใจดี

โดยปกติอังคณาและสามีทำอาชีพประมงพื้นบ้านเลี้ยงครอบครัว ซึ่งเป็นที่รู้ๆ กันว่าอาชีพนี้มีฤดูกาลฝนฟ้าเป็นตัวกำหนดรายได้ “หากวันไหนฝนตก ลมแรง ก็ออกทะเลไม่ได้ ก็เท่ากับว่าวันนั้นที่บ้านไม่มีรายได้” อังคณาบอก

เพื่อช่วยเหลือให้ครอบครัวเด็กในความอุปการะมีรายได้เพิ่มขึ้น โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนกาญจนดิษฐ์จึงส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับอังคณา โดยเริ่มจากอบรมให้ความรู้และจัดศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่ไข่ หลังจากนั้นได้สนับสนุนไก่พันธุ์ไข่และอาหารไก่ พร้อมกับคอยเยี่ยมเยียนและให้คำปรึกษาอยู่เสมอ ด้วยความเอาใจใส่ดูแลของคนเลี้ยงทำให้ไก่ทุกตัวสมบูรณ์แข็งแรง ไม่นานมันก็เริ่มออกไข่ แล้วบ้านของโชติรสก็มีไข่ไก่รับประทาน และมีติดครัวไม่เคยขาดโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อตั้งแต่นั้น

“ตอนเช้าลูกเอาไข่มาทำอาหารกินก่อนไปโรงเรียน ลดค่าใช่จ่ายไปได้มาก” อังคณาพูด

ไก่ออกไข่ทุกวันและโชติรสจะทำหน้าที่เก็บไข่ตอนเช้าเพื่อเตรียมขาย ไข่ไก่ที่นี่ใหม่สดจากเล้าทุกฟองและขายหมดไม่มีเหลือค้างข้ามวัน ทำให้ลูกค้าต้องสั่งจองล่วงหน้าเพื่อป้องกันการผิดหวัง เพราะทั้งราคาไข่และอัธยาศัยของคนขายถูกใจคนซื้อ

“รายได้จากการขายไข่หักส่วนที่พี่เอาไปซื้ออาหารไก่แล้ว ก็ยังพอมีกำไรเหลือนะ ไม่นับที่เรากินในครอบครัวอีก บางวันพี่มีธุระแล้วไม่ได้ให้เงินลูกไว้ไปโรงเรียน ลูกเอาไข่ไปขายเพื่อนบ้านแล้วเอาเงินไปโรงเรียน ทำให้พี่ไม่ต้องมาพะว้าพะวัง” อังคณาเล่าอย่างมีความสุข

แม้วันนี้การเลี้ยงไก่ไข่ยังไม่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับครอบครัวของโชติรส แต่สิ่งหนึ่งที่ครอบครัวนี้ได้รับอย่างมากมาย คือ ความสุขใจ

ข้อมูลสถิติ

โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มดำเนินงานพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชนในปี พ.ศ.2549 ใน 6 ตำบลของอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ตำบลกะแดะ ตำบลพลายวาส ตำบลตะเคียนทอง ตำบลท่าทอง ตำบลท่าทองใหม่ และตำบลอุแท โดยมีโครงการหลัก 3 ด้านคือ การอุปการะเด็ก พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปัจจุบันโครงการมีเด็กในความอุปการะจำนวน 1,551 คน