หน้าหลัก

25 เมษายน 2560

ซิสโก้ฯ จับมือ ศุภนิมิตฯ แต้มสี เติมฝัน เพิ่มศักยภาพเยาวชนด้วยดนตรี (Read in English)


"ซิสโก้เชื่อในเรื่องของการคืนสู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืนสู่ประเทศที่ซิสโก้ดำเนินธุรกิจด้วย" เป็นคำพูดของ คุณเอียน ฮามิลตัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัท ซีสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ อันเป็นที่มาของการจัดทำโครงการ "คนทำดี ส่งเสริมคนวัยเจ๋ง สร้างสรรค์สังคม" (Cisco's Thai Music for Youth Empowerment and Landscape Improvement Project) ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 คุณเอียน ฮามิลตัน ได้เดินทางมาประเทศไทย พร้อมคณะพนักงานจิตอาสาของบริษัท ซีสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด จากภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน เพื่อทำการมอบกลองสะบัดชัย ให้แก่ ชุมชนลาดพร้าว 80 พร้อมร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ และทาสีสนามเด็กเล็กของชุมชนฯ โดยมี คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนลาดพร้าว 80 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

"วัฒนธรรมหลักขององค์กรเรา คือการคืนสู่สังคม เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า เราต้องช่วยเหลือชุมชน เพราะชุมชนก็ได้ช่วยเหลือเรา และมันก็เป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้พนักงานของเรามารวมตัวกัน ให้พวกเขาได้สัมผัสและเข้าใจถึงชุมชนและวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งเราทำกิจกรรมแบบนี้ทั่วโลก" คุณเอียน อธิบายถึงวัตถุประสงค์หลักขององค์กร พร้อมฉายภาพและเผยความรู้สึกภายหลังได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมในชุมชนลาดพร้าว 80 ว่าเป็นภาพที่ตนเองรู้สึกประหลาดใจ ขณะเดียวกันก็รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนสร้างความสุขให้กับคนในชุมชน

"ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลย ว่าจะมีชุมชนแบบนี้อยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ ผมดีใจที่สามารถช่วยเหลือชุมชน แม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าจะเป็น การทาสี ปลูกต้นไม้ และเก็บขยะ ขณะเดียวกันผมอยากจะบอกกับเด็กๆ ว่า ผมดีใจมากที่เห็นพวกเขามีความสุข ได้เห็นพวกเขาเล่นด้วยกันและได้เห็นวัฒนธรรมไทย"

ขณะที่ คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวเสริมว่า เราสามารถใช้ดนตรีในการสร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างทักษะด้านดนตรีให้กับเยาวชนได้มีอนาคตที่สดใส

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


"การมีเครื่องดนตรีไว้ประจำชุมชนจะช่วยให้เด็กๆ ที่รักการเล่นดนตรีได้มีโอกาสได้ฝึกฝน สามารถสร้างวงดนตรีของชุมชนขึ้นได้ในอนาคต รวมถึงสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆ ไป ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท ซิสโก้ฯ ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการทำงานเพื่อเด็ก ครอบครัว และชุมชน ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรายังคงเป็นพันธมิตรที่ดี เข้มแข็ง ที่จะทำงานเพื่อช่วยเด็กและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับชีวิตและอนาคตที่สดใสโดยถ้วนหน้า"


สำหรับโครงการ "คนทำดี ส่งเสริมคนวัยเจ๋ง สร้างสรรค์สังคม" นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ บริษัท ซิสโก้ฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ได้ดำเนิน "โครงการจักรยานเพื่อน้องบ้านไกล" โดยได้มอบรถจักรยาน จำนวน 15 คัน ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ที่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมถึงดำเนิน "โครงการน้ำอย่างยั่งยืน" ด้วยการติดตั้งระบบกรองน้ำ ตลอดจนระบบสำรองน้ำเพื่อช่วยให้นักเรียนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และปี พ.ศ. 2559 ดำเนิน "โครงการไอทีพี่สอนน้อง" ด้วยการสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่นักเรียนโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 พร้อมช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน ทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น และทำกิจกรรมนันทนาการกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว