หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

27 ธันวาคม 2558

ซีสโก้ ซีสเต็มส์ มอบจักรยานเพื่อน้องบ้านไกล (read in english)

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบจักรยานจำนวน 15 คัน ภายใต้โครงการ ‘จักรยานเพื่อน้องบ้านไกล’ ให้กับโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิวงศ์ 1 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณกอบชัย ตันไพฑูรย์ดิถี เจ้าหน้าที่ประสานงานบริษัทและสถานทูตอาวุโส มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าร่วมในพิธีส่งมอบ ที่โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภายในงาน คุณวัตสัน และพนักงานบริษัทซีสโก้ฯ ได้ร่วมกันประกอบจักรยาน ก่อนจะส่งมอบให้กับคุณครูและนักเรียนซึ่งเข้าร่วมในพิธีรับมอบด้วย โดยจักรยานจะถูกนำไปจัดสรรให้นักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการเดินทาง นอกจากนี้ บริษัทซีสโก้ฯ ยังได้บริจาคเงินจำนวน 82,000 บาท ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการดำเนิน ‘โครงการน้ำอย่างยั่งยืน’ ที่โรงเรียนโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิวงศ์ 1 โดยจะติดตั้งระบบกรองน้ำ ตลอดจนระบบสำรองน้ำ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี