หน้าหลัก

20 กันยายน 2559

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ทำกิจกรรมเพื่อสังคมใน 'โครงการไอทีพี่สอนน้อง' (Read in English)


บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณศุทธินี ลีลาเหมรัตน์ ผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม และสถาบันปัญญาภิวัฒน์ นำอาสาสมัครกว่า 20 ชีวิต ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา “โครงการไอทีพี่สอนน้อง” โดยมีคุณพัฒธพงศ์ ไกยสิทธิ์ ผู้จัดการพันธกิจภาคกลางโซน 1 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ที่โรงเรียนประเสริฐน้อยรุจิรวงศ์ -1 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยอาสาสมัครได้สอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักเรียน และมอบระบบกรองน้ำ เพื่อผลิตน้ำสะอาดให้โรงเรียนใช้ในการอุปโภคบริโภค พร้อมกันนี้ยังได้ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน ทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น และทำกิจกรรมนันทนาการกับเด็กนักเรียนกันอย่างอบอุ่น ที่โรงเรียนประเสริฐน้อยรุจิรวงศ์ -1 เมื่อเร็วๆ นี้

เมื่อปลายปี พ.ศ.2558 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มอบจักรยานให้แก่นักเรียนโรงเรียนประเสริฐน้อยรุจิรวงศ์ -1 ไปแล้ว จำนวน 10 คัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนของนักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกล

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo