หน้าหลัก

30 มกราคม 2560

ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค อนุเคราะห์ให้สถานที่จัดบูธ แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ (Read in English)


ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตีพาร์ค โดยคุณกัลยา สุขสภาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้อนุเคราะห์ให้สถานที่จัดบูธ แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยไม่มีค่าธรรมเนียน ในวันที่ 13-15 มกราคม 2560 เพื่อให้ลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณ ได้ร่วมกันทำบุญ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ผู้บริจาคในงานนี้ เป็นเงิน 21,448.25 และในวันที่ 23 มกราคม 2560 ตัวแทนลูกค้่า และผู้มีอุปการะคุณ โดยคุณกัลยา สุขสภาพร ได้ส่งมอบเงินบริจาค จำนวน 21,448.25 บาท ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งนี้ นายนิรันดร์ ลิ้มกิตติ ตัวแทนมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค นอกจากนี้ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตีพารค์ยังห่วงใยผู้ประสบภัยที่ต้องฟื้นฟูหลังน้ำท่วมในเรื่องอาชีพ การซ่อมแซมโรงเรียน จึงอนุเคราะห์สถานที่ให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดบูธในเดือนมีนาคม ทั้งนี้ศูนย์การค้าอยุธยาซิตีพาร์ค ให้ความอนุเคราะห์สถานที่แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo