หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

29 กันยายน 2558

อีซี่บายฯ นำความยั่งยืนทางเกษตรสู่โรงเรียนโนนสาสวรรค์ จ.บึงกาฬ (read in english)

คุณฮิโตชิ โยโกฮาม่า ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานอีซี่บายฯ กว่า 20 คน เข้าร่วมในกิจกรรม ‘อีซี่บาย...เพื่อความยั่งยืนสู่ชนบทกับเกษตรผสมผสาน 1 ไร่เปลี่ยนชีวิต’ ภายใต้โครงการ ‘อีซี่บาย...เพื่อสังคมไทย’ โดยมีคุณเรืองฤทธิ์ ด่านประสิทธิ์ ผู้จัดการพันธกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซน 1 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และคุณพัฒนา ประยูรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสาสวรรค์ ให้การต้อนรับที่โรงเรียนโนนสาสวรรค์ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เมื่อเร็วๆ นี้

เนื่องด้วยชุมชนในชนบทยังใช้วิธีการปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวอย่างแพร่หลาย และมีการใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของดิน ดังนั้นบริษัทอีซี่บายฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ยากไร้มาเป็นเวลากว่า 2 ปี โดยได้สนับสนุนต้นทุน องค์ความรู้ และอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน เพื่อนำวิถีเกษตรผสมผสานมาปรับใช้ และนำผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้ ไปปรุงเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนรับประทาน ส่วนผลผลิตที่เหลือทางโรงเรียนสามารถนำไปจัดจำหน่าย เพื่อสร้างทุนหมุนเวียนภายในโรงเรียน นับเป็นการต่อยอดที่นำมาสู่ความยั่งยืน

สำหรับโรงเรียนโนนสาสวรรค์ บริษัทอีซี่บายฯ ได้สนับสนุนให้เด็กนักเรียนเลี้ยงกบ และไก่ไข่ ตลอดจนการเพาะเห็ด และปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ภายในงานคุณฮิโตชิและคณะพนักงานบริษัทอีซี่บายฯ ช่วยสร้างโรงเพาะเห็ดรวมถึงเรียงก้อนเชื้อเห็ด หว่านเมล็ดพันธุ์ผัก และปลูกผักลงบนแปลง เก็บไข่ไก่ ทาสีและมุงหลังคาบ่อกบ รวมถึงทำการหมักปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งต้องหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนจะสามารถนำมาใช้จริง นอกจากนี้บริษัทอีซี่บายฯ ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนทุกคน สร้างความประทับใจให้แก่คณะคุณครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางกลับด้วยความอิ่มเอมใจในกิจกรรมครั้งนี้