หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

27 ธันวาคม 2558

ศุภนิมิตฯ มอบโล่แก่อีซี่บาย สนับสนุนชุมชนต้นแบบเกษตรผสมผสานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (read in english)

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน เป็นตัวแทนมอบโล่เกียรติคุณแก่ มร.ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนกิจกรรม ‘เพื่อความยั่งยืนสู่ชนบทกับเกษตรผสมผสาน 1 ไร่เปลี่ยนชีวิต’ ภายใต้โครงการ ‘อีซี่บาย...เพื่อสังคมไทย’ ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ อีซี่บาย สำนักงานใหญ่ อาคารสาทรสแควร์ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับกิจกรรม ‘เกษตรผสมผสาน 1 ไร่เปลี่ยนชีวิต’ เป็นกิจกรรมส่งเสริมต่อยอดและพัฒนาอาชีพให้กับเด็กนักเรียนและคนในชุมชนเพื่อสร้างสังคมให้ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยบริษัท อีซี่บาย ได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2557 โดยได้สนับสนุนต้นทุน องค์ความรู้ และอุปกรณ์ให้กับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จ.เลย จ.อุทัยธานี จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.สระแก้ว และ จ.ราชบุรี เพื่อนำวิถีเกษตรผสมผสานมาปรับใช้อย่างยั่งยืน