หน้าหลัก

9 พฤศจิกายน 2559

อีซี่บายและยูเมะพลัส สร้างความยั่งยืนด้วยเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ (Read in English)


คุณฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) นำพนักงานอีซี่บายอาสาจำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม ‘ยูเมะพลัส...เพื่อความยั่งยืนสู่ชนบท กับเกษตรผสมผสาน 1 ไร่เปลี่ยนชีวิต’ ภายใต้โครงการ ‘อีซี่บาย...เพื่อสังคมไทย’ โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนาเวียง และโรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ ซึ่งอยู่ในพื้นที่การดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับที่โรงเรียนบ้านนาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เมื่อเร็วๆ นี้

ภายในงาน คุณฮิโตชิและพนักงาน บริษัท อีซี่บายฯ ได้ร่วมกันสร้างโรงเลี้ยงไก่และโรงเรือนเลี้ยงหมู สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด พร้อมจัดเรียงก้อนเชื้อเห็ด ร่วมกันจัดทำแปลงเกษตร ปลูกผักสวนครัวในกระถางที่ทำจากล้อยางรถยนต์ ปลูกต้นมะนาวในวงบ่อ และปลูกพันธุ์ผักชนิดต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนปล่อยพันธุ์กบและพันธุ์ปลาให้กับทางโรงเรียน

บริษัท อีซี่บาย และ ยูเมะพลัส ได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนต้นทุนและองค์ความรู้ ตลอดจนอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสานภายในโรงเรียน นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว โรงเรียนจะนำผลิตผลที่ได้ไปปรุงเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และผลผลิตที่เหลือยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสร้างความยั่งยืนต่อไป

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo