หน้าหลัก

16 มิถุนายน 2559

อีซี่บายและยูเมะพลัสจับมือศุภนิมิตฯ มอบโครงการเกษตรยั่งยืนที่โรงเรียนบ้านปางวุ้น (Read in English)


คุณฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) นำพนักงานอีซี่บายฯ 16 คน เข้าร่วมกิจกรรม ‘ยูเมะพลัส...เพื่อความยั่งยืนสู่ชนบท กับเกษตรผสมผสาน 1 ไร่เปลี่ยนชีวิต’ ภายใต้โครงการ ‘อีซี่บาย...เพื่อสังคมไทย’ โดยมีคุณธนอนันต์ ก่อนันทน์ธนัตถ์ ผู้จัดการโครงการทองแสนขัน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และคุณขวัญธิชล บุญกาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางวุ้น ให้การต้อนรับ ที่โรงเรียนบ้านปางวุ้น จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อเร็วๆ นี้


โดยบริษัท อีซี่บาย และ ยูเมะพลัส ได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนต้นทุนและองค์ความรู้ ตลอดจนอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสานภายในโรงเรียน นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ผลิตผลที่ได้จะนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และส่วนที่เหลือยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสร้างความยั่งยืนต่อไป


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo