หน้าหลัก

4 ตุลาคม 2559

สหภาพยุโรปและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมปกป้องสิทธิเด็กข้ามชาติ (Read in English)


นางจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นายเจอโรม ปงส์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการโครงการความร่วมมือสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และนายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัว ‘โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ’ หรือ โครงการ ECPMC ที่ห้องประชุมทองกวาว เฮือนคำฟ้า กอล์ฟ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อเร็วๆ นี้

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป จำนวน 1 ล้านยูโร หรือประมาณ 38,169,500 บาท ให้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดตาก ระนอง และชุมพร ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จนถึงมกราคม 2562 โดยมีเป้าหมายให้องค์กรภาคประชาสังคม เกิดความตระหนัก และสนับสนุนให้เด็กข้ามชาติจดทะเบียนการเกิด เพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและเสมอภาค โดยเฉพาะด้านสุขภาพและการศึกษา ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ ‘เด็กทุกคนต้องมีใบเกิด’

ก่อนหน้านี้มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิด ‘โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ’ ที่จังหวัดระนอง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 และจังหวัดชุมพร เมื่อเดือนสิงหาคม 2559

Full Photo

Full Photo

Full Photo