หน้าหลัก

5 เมษายน 2560

อีเลคโทรลักซ์เติมเต็มความสุขให้น้องท้องอิ่ม (Read in English)


คุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมสมทบทุนผ่านกิจกรรม ‘Meal For Smile’ ให้กับ ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีคุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบที่ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับกิจกรรม ‘Meal For Smile’ เป็นการให้ผู้ร่วมกิจกรรมแชร์รูปภาพอาหารจานโปรดผ่านเฟซบุ๊ค ซึ่งทุกๆ 1 โพสต์ เท่ากับการร่วมบริจาคอาหารเช้าให้แก่เด็กด้อยโอกาสจำนวน 10 คน

ทั้งนี้ ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150 แห่ง ใน 21 อำเภอ 16 จังหวัดทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาขาดสารอาหาร อายุ 2-6 ปี ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ได้รับประทานอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อมีพัฒนาการที่สมวัย