หน้าหลัก

8 สิงหาคม 2559

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมจัดเวิร์กชอปยุติการค้ามนุษย์ (Read in English)


โครงการ ETIP หรือปกป้องคุ้มครองเด็กและยุติการค้ามนุษย์ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จับมือสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยุติการค้ามนุษย์ (Anti Human Trafficking Workshop 2016) ให้กับกลุ่มเยาวชนไทยและมาเลเซียกว่า 39 คน โดยในจำนวนนี้มีเยาวชนจากพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ และเยาวชนจากโครงการ ETIP 5 คน เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย ที่โรงแรม Al Meroz จ.กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ในการอบรมครั้งนี้ มีคุณชายไทย รักษาชาติ ผู้จัดการโปรแกรมต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นวิทยากร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ามนุษย์จากหลากหลายสาขา อาทิ พ.ต.อ. ดร.อัครพล ปุณโยปัษฎัมภ์ ผอ.ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (DSI) โดยผู้เข้าร่วมได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และลงพื้นที่ดูชีวิตแรงงานชาวประมงไทย โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาค และส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สำคัญนี้

"การได้มาอบรมครั้งนี้ ทำให้ทราบปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่อื่น และยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนจากมาเลเซียด้วย หลังจากอบรมแล้ว ผมจะนำไปบอกต่อเพื่อนในกลุ่มและทำสื่อต่างๆ แจกในชุมชน ที่ผ่านมา ผมก็ได้จัดค่ายให้ความรู้กับเด็กชั้นประถม เพื่อให้เขาสามารถป้องกันตนเองจากสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงได้ครับ" นายวิษณุ (อ้น) ตัวแทนเยาวชนจากพื้นที่ดำเนินการ ETIP จังหวัดระนอง กล่าว

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo