หน้าหลัก

17 พฤศจิกายน 2560

Famine D.I.Y. ภารกิจพิชิตความหิว ปรุงสมุดเป็นอาหารเพื่อเด็กผู้ยากไร้ (Read in English)


เพราะ ‘อาหารเช้า’ เป็นอาหารมื้อสำคัญที่สุดของวัน ยังมีเด็กยากไร้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับความอดอยากหิวโหย และประสบปัญหาภาวะขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย คือแก่นสำคัญที่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ต้องการสื่อสารผ่านกิจกรรม ‘Famine D.I.Y.’ โดยมีครูและนักเรียนจาก St.Mark’s International School กว่า 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ภายในพื้นที่เล็กๆ ที่ใช้เป็นลานกิจกรรมของโรงเรียน เราได้เห็นถึงการรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ของเหล่าฮีโร่ตัวน้อยๆ ที่นอกจากได้เรียนรู้ประสบการณ์และสัมผัสกับความหิวโหยด้วยการอดอาหารเป็นเวลา 4 ชั่วโมงแล้ว พวกเขายังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันกับกิจกรรม DIY ‘ปรุงสมุดให้เกิดเป็นอาหาร – Turn Notebook into Meals’ รวมมูลค่า 12,640 บาท ซึ่งสามารถจัดสรรเป็นอาหารเช้าแก่เด็กยากไร้ได้มากถึง 632 มื้อ


หลังสิ้นสุดนับเวลาถอยหลังภารกิจพิชิตความหิว มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับครูและนักเรียนรุ่นพี่ซึ่งเป็นแกนนำ Famine อีกด้วย


ขอขอบคุณ St.Mark’s International School ที่เปิดบ้านต้อนรับให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และขอปรบมือให้กับผู้กล้าท้าความหิวทุกๆ คน ที่ร่วมกันปันสุขให้กับเด็กๆ ที่ต้องทุกข์ยากจากความหิวได้อิ่มท้อง แม้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้น แต่เชื่อมั่นว่าการร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ จะเป็นก้าวต่อไปเพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่ได้อย่างแน่นอน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo