หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

25 มิถุนายน 2558

จีบ แอล กิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมือเด็กๆ (read in english)

ในแต่ละวันคุณครูมณีรัต มักกะสัน ครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านประสาทเยอ จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมทักษะและกล้ามเนื้อแข็งแรงให้กับนักเรียนตัวจิ๋ว เช่น เดินไขว้ขากับท่อนไม้จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อขาและการทรงตัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแยกประสาทคือ จีบ L โดยมือข้างซ้ายทำท่าจีบเหมือนการรำวงแบบประเทศไทย ส่วนมือขวากำมือและกางเฉพาะนิ้วชี้และนิ้วโป้งเท่านั้นให้คล้ายลักษณะตัว L ต่อมาให้มือขวาทำท่าจีบ และมือซ้ายทำท่า L สลับกันไปมา เป็นต้น

คุณครูมณีรัต บอกว่า “กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความพยายาม หากมีคนหนึ่งทำได้ก็จะทำให้เพื่อนๆ คนอื่นตั้งใจทำมากขึ้น” คุณครูมณีรัต ยังบอกว่า “กิจกรรมจีบ L นั้นสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยเพื่อบริหารกล้ามเนื้อมือ รวมไปถึงระบบประสาทการสั่งการของสมอง”

โรงเรียนบ้านประสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความตระหนักด้านสุขภาพกับเด็กๆ นอกจากอาหารการกินที่มีประโยชน์แล้ว ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจ ที่จะทำให้เด็กๆ วัยใสนั้นเติบโตมีสุขภาพดีรอบด้าน

นายธนกร แก้วธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประสาทเยอ เล่าว่า “มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยกับหลายโรงเรียนโดยตัวผมเองเข้าร่วมอบรม และได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ผมก็นำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับคุณครูผู้ดูแลเด็กๆ”

นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านประสาทเยอยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการไพรบึง ในเรื่องของอุปกรณ์การเลี้ยงปลา อบรมการเพาะเห็ด ผลผลิตที่ได้จะนำเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อโภชนาการที่เหมาะสมในมื้ออาหารกลางวันที่โรงเรียน

“มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาส่งเสริมโรงเรียนในหลายด้าน ทำให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านประสาทเยอได้รับโอกาสดีๆ มากมาย ขอขอบคุณอีกครั้ง” นายธนกร แก้วธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประสาทเยอ พูดและยิ้มกว้าง