หน้าหลัก

29 มีนาคม 2560

ฟอร์ดประเทศไทยมอบน้ำดื่มสะอาดและโครงการเกษตรให้กับโรงเรียนใน จ.จันทบุรี (Read in English)


ตลอดระยะเวลากว่า 5 เดือนที่ผ่านมา บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ ‘น้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนในประเทศไทย (Thailand Clean Water Community Project)’ ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ‘The Bill Ford Better World Challenge’ และได้รับทุนดำเนินการเป็นเงินจำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยได้จัดสร้างโรงเรือนผลิตน้ำพร้อมติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำ สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตลอดจนซ่อมแซมห้องน้ำและอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ให้กับโรงเรียน 13 แห่งในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ โครงการพัฒนาชุมชนฯ มะขาม โครงการพัฒนาชุมชนฯ แก่งหางแมว และโครงการพัฒนาชุมชนฯ โป่งน้ำร้อน เพื่อให้โรงเรียนและคนในชุมชนกว่า 3,300 คนมีน้ำดื่มที่สะอาด และเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันบริโภคครบ 5 หมู่

และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มร.จอห์น เมนาด ผู้จัดการโรงงานปั๊มตัวถังรถยนต์ และคุณธรรมศักดิ์ อภิบาลวรกุล ผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทฟอร์ดฯ พร้อมด้วยพนักงานอาสาสมัครกว่า 50 คนได้ลงพื้นที่ส่งมอบโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีคุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ และคุณสฤษฎ์ ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

พร้อมกันนี้พนักงานอาสาฟอร์ดฯ ยังร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนโดยได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเน้นการพัฒนา ‘โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน’ ที่โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ทั้งลำเลียงก้อนเชื้อเห็ดจำนวน 2,000 ก้อนเข้าสู่โรงเรือนเพาะเห็ด ปลูกมะนาวพร้อมวางระบบน้ำสำหรับการเพาะปลูก ตลอดจนทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงไก่และเล้าหมู อีกกลุ่มหนึ่งทำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านจางวาง โดยช่วยกันเทปูนทำพื้นบริเวณหน้าโรงผลิตน้ำดื่ม และทาสีโรงอาหารของโรงเรียน

ในโอกาสนี้ผู้บริหารฟอร์ดฯ และพนักงานได้เยี่ยมชมการสาธิตแปรรูปเห็ดนางฟ้าที่นำมาจัดแสดงที่โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรของแต่ละโรงเรียน และสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้ นอกเหนือจากเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนรับประทานในโรงเรียน เช่น กลุ่มข้าวเกรียบเห็ดและทอดมันเห็ดของโรงเรียนบ้านคลองบอน กลุ่มน้ำพริกเผาเห็ดของโรงเรียนบ้านโพธิ์ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการสาธิตการผลิตน้ำดื่มสะอาด และการบรรรจุน้ำลงในขวด และวิธีการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo“การดำเนินงานของเราเน้นความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มีเครือข่ายและมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในพื้นที่ ในนามฟอร์ดประเทศไทย ผมมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่โครงการนี้เป็นหนึ่งในสองโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Bill Ford Better World Challenge ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากโครงการต่างๆ 35 โครงการจากฟอร์ดทั่วโลก โดยอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลเป็นโครงการจากฟอร์ดประเทศอังกฤษ” คุณธรรมศักดิ์ กล่าว

ด้านคุณจิตรา ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวว่า “ขอขอบคุณฟอร์ดประเทศไทยเป็นอย่างมาก ที่ได้หยิบยื่นโอกาสให้กับนักเรียนยากไร้ และช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีโอกาสทัดเทียมกับผู้อื่นในสังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป”

ปัจจุบันทางโรงเรียนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อจัดจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดสู่ชุมชนในราคาย่อมเยา อีกทั้งเพื่อเป็นการต่อยอดและเป็นทุนหมุนเวียนให้กับโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป