หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

22 พฤศจิกายน 2558

โฟร์โมสต์สนับสนุนโภชนาการและการเรียนรู้อย่างสมวัยในเด็กยากไร้ (read in english)

คุณรณยุทธ จงเจริญรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ นำอาสาสมัครกว่า 25 คน ลงพื้นที่ร่วมทำ ‘โครงการโภชนาการและการเรียนรู้อย่างสมวัย สู่เด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร’ ที่โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี คุณสธาวุฒิ จันทร์ผกาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง และคุณสง่า สืบตระกูล ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนภาคกลาง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับโครงการนี้ได้สนับสนุนนมโฟร์โมสต์ ยูเอชที จำนวน 100 ลัง โต๊ะเก้าอี้สำหรับใช้ในโรงอาหาร และ อุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้นักเรียนนำแนวคิด “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ไปปฏิบัติ โดยการปลูกพืชผักภายในโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนรับประทาน ส่วนผลผลิตที่เหลือ นักเรียนสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

ภายในงานอาสาสมัครได้ร่วมกันขุดดินลงต้นกล้าบนแปลงเกษตร และอบรมนักเรียนเรื่องโภชนาการอาหาร จากนั้นนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สนับสนุนโดยบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่าฯ อย่างเอร็ดอร่อย นอกจากนี้บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่าฯ ยังได้บริจาคนมโฟร์โมสต์ ยูเอชที อีกกว่า 3,000 ลัง ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้นำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานต่างๆ