หน้าหลัก

6 มีนาคม 2560

ปลูกนิสัยแห่ง ‘การให้’ สู่หัวใจของเด็กและเยาวชนไทย - The Heart of Giving ปีที่ 9 (Read in English)


The Heart of Giving เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างสรรค์โดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกเพาะนิสัยแห่ง ‘การให้’ สู่หัวใจของเด็กและเยาวชนไทย ผ่านกิจกรรมการออมเงินสำหรับนำไปแบ่งปันช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2551 มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ เพียง 20 แห่ง จนถึงวันนี้ The Heart of Giving ได้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว และมีโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นเป็น 84 โรงเรียน

และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดพิธีมอบโล่และและเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ The Heart of Giving ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องแก่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในฐานะเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก คุณยุพา ราชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีคุณสราวุธ ราชศรีเมือง รองผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ

คุณสราวุธ ราชศรีเมือง กล่าวว่า “ในปีที่ 9 นี้ โครงการ The Heart of Giving ได้นำความหวังดีของเด็กๆ ที่อยู่ในเมืองใหญ่ไปมอบให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เงินที่เด็กๆ แต่ละโรงเรียนช่วยกันบริจาค เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว สามารถนำมาช่วยเหลือเด็กๆ ในการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ ได้ถึง 286 คน และสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารสำหรับโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ จำนวน 33,142 มื้อ ในนามของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอเป็นตัวแทนขอบคุณทุกๆ น้ำใจจากทุกๆ ท่าน” และ คุณยุพา ราชู ได้แสดงความชื่นชมแก่ทุกๆ โรงเรียน “The Heart of Giving คือ การปลูกหัวใจแห่งการให้ลงไปในจิตใจของเด็กนักเรียน ที่สำคัญ เป็นการให้ตามกำลัง รวมจากน้อยสู่มาก นี่แหละคือ ความพอเพียง”

ในฐานะตัวแทนโรงเรียน อาจารย์เพทาย ทรงวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอโศกวิทย์ อ่อนนุช กล่าวถึงผลที่โรงเรียนและนักเรียนได้รับจากโครงการฯ นี้ว่า “เป็นเวลา 9 ปีแล้วที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากภาพและจดหมายของเด็กๆ ที่ได้รับการอุปการะ นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้ได้มีโอกาสมากขึ้น ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ เมื่อมีก็รู้จักให้ เป็นการสอนนักเรียนในอีกรูปแบบหนึ่ง นิสัยนี้ก่อเกิดเป็นนิสัยการออมแก่เด็กนักเรียนไปพร้อมกันด้วย”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


แม้จะเขินอายตามประสาเด็กเมื่อคุยกับคนแปลกหน้า แต่ น้องยี่หวา – ด.ญ.ปริษา มัธยวิกรณ์ อายุ 9 ขวบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนจำนงค์วิทยา ก็แบ่งปันความยินดีจากการให้ด้วยหัวใจนี้ว่า “รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น ขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ ทุกคนมาช่วยกันบริจาคเพื่อรวมเงินกันไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนกับโครงการ The Heart of Giving ค่ะ”