หน้าหลัก

30 มีนาคม 2561

1 ทศวรรษ หัวใจแห่งการให้ - The Heart of Giving (Read in English)


เติบโตงอกงามในหัวใจของเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีแล้ว กับโครงการ “The Heart of Giving” ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนและนักเรียนรวมทั้งสิ้น 84 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องในฐานะเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยในปีนี้ คุณมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมี คุณสราวุธ ราชศรีเมืองผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561


คุณสราวุธ กล่าวว่า “โครงการ The Heart of Giving ไม่เพียงปลูกฝังการทำความดีให้เติบโตขึ้นในหัวใจของเด็กไทยเท่านั้น แต่คือการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วย จากการเสียสละของน้องนักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการออมเงินหยอดใส่กระปุกคนละเล็กคนละน้อยให้กับเด็กยากไร้เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้เพื่อนๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ ได้ถึง 300 คน และสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารสำหรับโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ จำนวน 19,724 มื้อ ในนามของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอเป็นตัวแทนเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกๆ ท่าน”


ด้านคุณมณฑล กล่าวว่า “โครงการ The Heart of Giving เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีในการส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติไว้ว่า ‘การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย รัก-ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ’ ขอชื่มชมน้องๆ ทุกคนที่ตั้งใจร่วมกันทำความดีและมีหัวใจแห่งการให้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น”


ในฐานะของโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจ ผู้จัดการ โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “โรงเรียนและนักเรียนของเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแสงสว่างส่องนำทางให้กับเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือ ถึงแม้เป็นเงินที่ไม่มากแต่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ในฐานะที่เราเป็นนักการศึกษา เราอยากเห็นเด็กๆ ของเรามีคุณธรรมในใจ มีความรักและรู้จักการให้ เมื่อเราปลูกฝังเด็กของเราให้มีหัวใจที่งดงาม ผลของการกระทำของเขาก็จะงดงามด้วย และ สังคมที่เขาอยู่ก็จะงดงามด้วยเช่นกัน”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


เช่นเดียวกับ อาจารย์อาคม วรรณสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนดวงวิภา บอกว่า “โครงการนี้นำไปสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นการสอนเชิงประจักษ์และเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากกว่าตน และสอนให้เด็กมีวินัยในการออมด้วย โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่เข้าร่วมโครงการฯ ทางโรงเรียนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นเด็กนักเรียนมีความโอบอ้อมอารีย์ และได้รับการปลูกฝังให้คิดถึงความทุกข์ยากของผู้อื่น”


ส่วน เด็กหญิงธีรดา เอียดไธสง หรือ น้องมายด์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกสิณธรวิทยา ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการให้ด้วยหัวใจว่า“ปกติหนูจะออมเงินอยู่แล้ววันละ 5-10 บาท พอได้รับกล่องบริจาคมา หนูก็แบ่งเงินค่าขนมมาหยอดใส่กล่องเพิ่มอีก ออมเงินแบบไม่ให้เดือดร้อนตัวเองค่ะ รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือแบ่งปันให้กับคนที่ลำบากกว่าเราค่ะ”