หน้าหลัก

6 กันยายน 2560

มอบโล่และเกียรติบัตร “The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้” เชิดชูเกียรติ7 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยมอบโล่เกียรติคุณแก่สถาบันการศึกษา 7 แห่ง จากจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะ แบ่งปันช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ ในโครงการ 'The Heart of Giving' ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนอรุณประดิษฐ โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาวิทยาลัยเทคนิคเพชบุรี โรงเรียนวังไกลกังวลฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวลฝ่ายมัธยม และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เมื่อเร็วๆ นี้


สำหรับโครงการ 'The Heart of Giving' โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ด้วยการออมเงินและนำมาแบ่งปันช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 150 แห่งทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนในกรุงเทพฯ 84 แห่ง และในส่วนภูมิภาคอีก 66 แห่ง สำหรับที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการปีนี้เป็นปีแรก ได้เงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 196,994 บาท สามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆใน 'โครงการอุปการะเด็ก' ได้จำนวน 12 คน และเติมเต็มมื้อเช้าใน 'โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม' ให้กับเด็กยากไร้ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มากถึง 1,200 มื้อ

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo