หน้าหลัก

5 เมษายน 2560

ไอแคป-เอพี มอบเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนของหนู เกษตรอาหารกลางวันยั่งยืน (Read in English)


มร.ออง อึง กวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 943,622 บาท ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ ‘โรงเรียนของหนู เกษตรอาหารกลางวันยั่งยืน’ ที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วยคุณธีรพล รัตตกุล ประธานชมรม เอซีไอ ประเทศไทย และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานบริษัท ไอแคปฯ ที่กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับเงินบริจาคในครั้งนี้ บริษัท ไอแคปฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-trading) ได้ระดมทุนจากการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้ชื่องาน ‘ICAP Charity Day’ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ปีที่แล้ว โดยนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายเงินตราทั้งหมดของวันงาน มอบให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำไปปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุดและสหกรณ์ของโรงเรียน และส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง เพื่อพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนอย่างยั่งยืน ทังนี้จะมีการส่งมอบโครงการฯ ให้กับโรงเรียนในช่วงปลายปีนี้