หน้าหลัก

13 มีนาคม 2561

ไอแคป-เอพี เติมเต็มความฝันเกษตรยั่งยืน (Read in English)


เกษตรในโรงเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโภชนาการของเด็กนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัย โดยเฉพาะโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนดอยสูงพรมแดนไทย-ลาว บริษัทไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนของหนูเกษตรยั่งยืน และปรับปรุงอาคารเรียนภายในโรงเรียนไตรมิตรวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมิสเตอร์ ออง อึง กวน กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการฯ และเปิดใช้อาคารฝึกอาชีพนักเรียนหลังใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้มุ่งหวังให้เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขามีภาวะโภชนาการที่ดีจากผลผลิตของโครงการเกษตรอาหารกลางวัน และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรครบวงจร และดำเนินงานสหกรณ์แก่เด็กนักเรียนและคนในชุมชน


กว่า 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทไอแคป-เอพีฯ สนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กยากไร้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทั้งโครงการด้านการศึกษา และโครงการเพื่อการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่เด็กนักเรียน “เราเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้พื้นฐานที่ดีแก่เด็กนักเรียน โตขึ้นน้องๆ เค้าจะเป็นผู้นำที่มีคุณภาพของชุมชน ของสังคม โครงการโรงเรียนของหนูเกษตรยั่งยืนโดยไอแคปในครั้งนี้ดำเนินงานอย่างครบวงจร เป็นการสนับสนุนพื้นฐานที่ดีให้แก่เด็กทั้งการมีแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งเกิดจากการเพาะปลูกของพวกเขาเองโดยปูพื้นฐานด้านการเพาะปลูก และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ไม่ใช่แค่เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน แต่เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ด้านอาชีพไปพร้อมๆ กันด้วย” มิสเตอร์ ออง อึง กวน กล่าว


“เด็กนักเรียนของเราเป็นชนเผ่า พ่อแม่ทำงานรับจ้างต่างถิ่นเด็กๆ อยู่กับตายาย บางทีเด็กรับสารอาหารไม่ครบ เราต้องดูแลเรื่องโภชนาการโดยเฉพาะอนุบาล กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจึงสำคัญมากสำหรับเด็กทุกชั้นในโรงเรียน เด็กได้ทั้งฝึกประสบการณ์ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่พื้นเมือง เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน และเลี้ยงปลาดุก เป็นวิชาติดตัวเด็ก รวมทั้งผลผลิตยังจัดทำอาหารกลางวันขึ้นโต๊ะมื้อเที่ยงให้เด็กทุกคนได้ทาน นอกจากนี้เรายังจะให้นักเรียนนำผลผลิตจากโครงการเกษตรฯ มาหัดทำที่อาคารฝึกอาชีพ แล้วเอาไปขายที่สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน” นายธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา พูดถึงประโยชน์สูงสุดที่เด็กนักเรียนได้รับโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชน เพื่อเติมเต็มความขาดแคลนด้านต่างๆ จึงเป็นที่มาของโครงการโรงเรียนของหนูเกษตรยั่งยืน และอาคารฝึกอาชีพนักเรียน ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ไอแคป-เอพี จำกัด โดยอาคารหลังใหม่นี้จะใช้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมถึงมัธยม เช่น ทำขนม ชงกาแฟ ทำน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้เมื่อเด็กเรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 แล้วมีวิชาติดตัวสามารถประกอบอาชีพ หรือเรียนต่อระดับสูงด้านอาหารและโภชนาการต่อไปได้


“เด็กชนบทต้องการฝึกอาชีพด้านนี้มากกว่าจะเรียนเก่งอย่างเดียว เด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานได้โดยไม่ต้องไปเรียนวิชาที่ไม่ถนัด หรือเก่งสู้เด็กในเมืองไม่ได้ ผมอยากเห็นเด็กทำอาชีพส่วนตัวได้ หรือเรียนต่อระดับสูงด้านโภชนาการจบออกมาเป็นเชฟ” ผอ.ธนาวัฒน์ พูดถึงอนาคตของลูกศิษย์ “หนูชอบทานต้มยำเห็ดนางฟ้าภูฐานมากค่ะ ขอบคุณที่สนับสนุนเกษตรในโรงเรียนของหนู” ด.ญ.สาธิตา นักเรียน ป.4 พูดอย่างสุขใจ