หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

16 มกราคม 2559

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สมทบเงินบริจาคของขวัญให้เด็กๆ (read in english)

พันตำรวจเอกหญิง วิลาวัณย์ ปิตาวรานนท์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 15 ท่าน เป็นตัวแทนกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการมอบเงินบริจาคจำนวน 51,060 บาท ให้กับ ‘โครงการเติมชีวิตด้วยการให้’ (Gift Catalogue) ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีคุณอนุสรณ์ สมศิริ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

‘โครงการเติมชีวิตด้วยการให้’ เป็นแคตตาล็อคของขวัญซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อสนับสนุนจัดหาของขวัญและส่งต่อให้กับชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานต่างๆ ของมูลนิธิฯ โดยคณะสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้นำเงินบริจาคไปเลือกซื้อสินค้าในหมวดต่างๆ ของแคตตาล็อคของขวัญ อาทิ กระเป๋านักเรียนและชุดเครื่องเขียน รองเท้านักเรียน หนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียน สื่อการเรียนการสอน ตู้ยาและยาสามัญประจำโรงเรียน ชุดอุปกรณ์การเกษตร กองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กทุพพลภาพ และถังกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนในด้านต่างๆ