หน้าหลัก

5 พฤษภาคม 2560

‘กรีนคริสต์มาส’ ของขวัญเพื่อน้องท้องอิ่ม จากอินนิสฟรีไทยแลนด์ (Read in English)


คุณปรัษฐา สุวรรณานนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากธรรมชาติ แบรนด์ ‘อินนิสฟรี’ ได้มอบเงินจำนวน 120,000 บาท จากการจัดแคมเปญ ‘Green Christmas 2016’ เพื่อสนับสนุน ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ


สำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา อินนิสฟรีไทยแลนด์ได้ออกผลิตภัณฑ์ชุดพิเศษ ‘Green Christmas Limited Edition’ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ได้นำมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาขาดสารอาหาร อายุ 2-12 ปี ใน ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 150 แห่ง 21 อำเภอ 16 จังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย เพื่อมอบมื้อเช้าเป็นของขวัญให้แก่น้องๆ ได้อิ่มท้องและและเติบโตสมวัย