หน้าหลัก

2 สิงหาคม 2560

กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ กับธารน้ำใจไม่มีวันหมด (Read in English)


ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของน้ำต่อชีวิต ต่อเด็กๆ และชุมชนในถิ่นทุรกันดาร กลุ่มบริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ จำกัด ได้ดำเนินการ “โครงการแหล่งน้ำพอเพียง” พัฒนาและจัดสร้างระบบน้ำ ทั้งน้ำดื่มที่สะอาด และน้ำสำหรับทำการเกษตร ส่งธารน้ำใจไหลรินสู่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานต่างๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คุณเสาวนิตย์ พิทักษ์สิทธิ์ รองประธาน และ คุณธารทิพย์ ลีวุฒินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ จำกัด ได้นำทีมพนักงาน ไปส่งมอบ “โครงการแหล่งน้ำพอเพียง” แห่งที่ 9 ที่โรงเรียนบ้านหนองไศล อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด และ แห่งที่ 10 ที่โรงเรียนบ้านขนาดมอญ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดยมีคณะครู ผู้บริหาร นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ พร้อมด้วย คุณสราวุธ ราชศรีเมือง รองผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


“โครงการแหล่งน้ำพอเพียง” ที่โรงเรียนบ้านหนองไศล ได้ดำเนินการขุดลอกและทำแนวกักเก็บน้ำรูปตัว U ที่หนองไม้ตาย แหล่งน้ำจืดที่สำคัญของชุมชน ทว่า 7 ปีที่ผ่านมา ความร้อนแล้งส่งผลให้หนองน้ำแห่งนี้ ‘แห้ง’ จนต้นไม้ตายสมชื่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทำแนวท่อส่งน้ำไปสู่ ระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม ขนาด 1,000 ลิตรต่อวัน เป็นเครื่องกรองน้ำระบบ RO-UV (Reverse Osmosis – Ultra Violet) ที่สามารถกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ เป็นแหล่งน้ำดื่มสะอาดสำหรับเด็กนักเรียนและชุมชน และน้ำจากหนองไม้ตายยังถูกส่งต่อไปใช้ประโยชน์เป็น แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแปลงเกษตรอาการกลางวัน ของโรงเรียน ช่วยให้นักเรียน 146 คน และชาวบ้านอีก 2,000 คนจาก 4 หมู่บ้าน มีน้ำดื่มที่สะอาด และมีแหล่งน้ำสำหรับใช้สอยและทำการเกษตร


“กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ให้ชีวิตใหม่แก่พวกเรา  การให้น้ำคือให้ชีวิต สิ่งเหล่านี้จะเสริมสร้างสุขภาพและอนามัยของเด็กๆ ขอบคุณมากๆ ครับ ” คำขอบคุณจาก  นายวรรณธง สาคำไมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไศล


ส่วนที่โรงเรียนบ้านขนาดมอญ จ.สุรินทร์ ที่นี่มีเด็กนักเรียนมากถึง 530 คน ชุมชนรอบๆ โรงเรียน 6 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรกว่า 5,000 คน โครงการฯ ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลลึกลงไปใต้ดินถึง 72 เมตร ติดตั้งระบบปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ส่งน้ำไปทั่วโรงเรียน รวมถึงส่งเข้าสู่ ระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม ด้วยระบบ RO-UV จะทำให้ได้น้ำที่สะอาดเหมาะสำหรับเป็นน้ำดื่มของเด็กนักเรียน และยังดำเนินการขุดลอกสระน้ำในโรงเรียนเพื่อเป็น แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแปลงเกษตรอาหารกลางวัน ด้วย

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นายธนง ไหวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาดมอญ กล่าวถึงการแบ่งปันที่โรงเรียนได้รับนี้ว่า “โรงเรียนประสบปัญหาเรื่องแหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอ ไม่มีน้ำที่สะอาดสำหรับเด็กๆ การสนับสนุนในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมาก ขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้” นอกเหนือจากการส่งมอบโครงการฯ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ จำกัด และทีมงาน ยังได้นำอุปกรณ์เครื่องเขียนมามอบให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีม และร่วมปล่อยปลา ปลูกไม้ผล และหว่านเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในบริเวณแปลงเกษตรอาหารกลางวันอีกด้วย


“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการแหล่งน้ำพอเพียงที่ได้แบ่งปันสู่ชุมชนนี้ จะช่วยให้เด็กๆ โรงเรียน ชุมชน ได้มีพอมี พอกิน พอใช้ คือ ได้มีน้ำที่สะอาดสำหรับการบริโภค มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูก การทำการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งอาหาร และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่เด็ก ชุมชน และโรงเรียนต่อไป” นี่คือสิ่งตอบแทนที่ คุณธารทิพย์ ลีวุฒินันท์ ในฐานะตัวแทนกลุ่มบริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ จำกัด คาดหวังให้เกิดขึ้น