หน้าหลัก

11 พฤษภาคม 2559

อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ มอบโครงการแหล่งน้ำพอเพียง ปีที่ 4 (Read in English)


กลุ่มบริษัท อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ โดย คุณเสาวนิต พิทักษ์สิทธิ์ รองประธานกรรมการ คุณธนวิทย์ พิทักษ์สิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณธารทิพย์ ลีวุฒินันท์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ นำทีมพนักงานส่งมอบ ‘โครงการแหล่งน้ำพอเพียง’ ให้กับโรงเรียนบ้านปางกอม จังหวัดน่าน และโรงเรียนบ้านน้ำปุก จังหวัดพะเยา โดยมี คุณประทีป ยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางกอม คุณสมพงษ์ สืบเครือพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปุก และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประทศไทย ตลอดจนข้าราชการท้องถิ่นให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับโรงเรียนบ้านปางกอม จังหวัดน่าน ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะหน้าแล้ง อีกทั้งยังเจอปัญหากับน้ำสีขุ่น มีตะกอน อันเนื่องมาจาก การใช้น้ำประปาภูเขา ได้รับการสนับสนุนขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมวางระบบท่อน้ำประปา และขุดสระน้ำสำหรับการเลี้ยงปลาดุก ส่งผลให้เด็กนักเรียน 99 คน และชาวบ้านจาก 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปางกอม และบ้านสบพาง มีน้ำสะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนแปลงผักสวนครัว มอบพันธุ์ปลาดุก และพันธุ์กบ สำหรับ ‘โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน’ ให้กับโรงเรียนอีกด้วย


เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านน้ำปุก จังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนการขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 6 บ่อและติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ ตลอดจนปรับปรุงพื้นที่ถังเก็บน้ำโดยรอบ ส่งผลให้เด็กนักเรียน 156 คน และชาวบ้านกว่า 900 คน ในพื้นที่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการทำเกษตรผสมผสานภายในโรงเรียน ได้แก่ แปลงผักกางมุ้งปลอดสารพิษ โรงเรือนเพาะเห็ดพร้อมก้อนเชื้อเห็ด การเลี้ยงปลาในกระชัง และการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


โดยภายในงาน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ และพนักงาน ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กบ ปลูกพืชผลและหว่านเมล็ดพันธุ์พืช ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบผ้าห่มให้กับเด็กนักเรียนทุกคน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ ได้ดำเนิน ‘โครงการแหล่งน้ำพอเพียง’ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นปีที่ 4 แล้ว โดยได้ส่งมอบโครงการฯ ให้กับโรงเรียนและชุมชนรวมทั้งหมด 6 แห่ง ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดน่าน และ จังหวัดพะเยา