หน้าหลัก

23 กันยายน 2559

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม มอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ยากไร้ ในระดับอุดมศึกษาสายการเรียนแพทย์และพยาบาล (Read in English)


บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และคุณวิวัฒน์ เวทยานุกูล กรรมการบริหาร มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนในสายการเรียนแพทย์และพยาบาลในการดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ใน 'โครงการเด็กเรียนดีผู้ยากไร้ระดับอุดมศึกษา สายแพทย์และพยาบาล' จำนวน 8 คน เป็นเงินจำนวน 517,000 บาท โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน และคุณสวียา ภาคโพธิ์ ผู้จัดการแผนก Corporate Engagement มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นผู้รับมอบ ที่บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้