หน้าหลัก

28 พฤศจิกายน 2560

เคเอฟซีนำร่องโครงการครัวมาตรฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน จ.เชียงใหม่ (Read in English)


คุณณิชารัศมิ์ อาญชาสิทธิวัตร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด เคเอฟซี ประเทศไทย พร้อมด้วย คุณทรงพล บุษปฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายไอที นำทีมพนักงานจิตอาสากว่า 10 คน ส่งมอบ “โครงการเคเอฟซีครัวมาตรฐานและเกษตรอาหารกลางวันยั่งยืน” ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน โดยมี คุณมนต์สวรรค์ มุกข์มงคงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย คุณมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และ คุณพิเชษฐ กันทรส นายก อบต.กื้ดช้าง เข้าร่วมในพิธีส่งมอบที่โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้


“ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ได้ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันยั่งยืน ทำให้เราตระหนักว่า นอกเหนือจากอาหารกลางวันที่มีคุณค่าแล้ว กระบวนการประกอบอาหารและโรงครัวที่ได้มาตรฐานก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน ปีนี้เป็นปีแรกที่เคเอฟซีต่อยอดการดำเนินงานโดยการนำร่องโครงการเคเอฟซีครัวมาตรฐานฯ ที่โรงเรียนบ้านแม่ตะมานเป็นแห่งแรก ด้วยการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงครัว จัดแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บอาหารและประกอบอาหารอย่างเหมาะสม เพราะเราเชื่อว่าเด็กจะมีพัฒนาการที่ดีได้ต้องเริ่มจากการรับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย” คุณณิชารัศมิ์ ผู้บริหารเคเอฟซี ประเทศไทยกล่าว


ในงานผู้บริหารเคเอฟซี พร้อมด้วยผู้บริหารมูลนิธิศุภนิมิตฯ และอาสาสมัครได้ลงพื้นที่ร่วมกับน้องๆ นักเรียนเก็บผลิตผลทางการเกษตรในโรงเรียน อาทิเช่น พืชผักสวนครัว เห็ด และไข่ไก่สดๆ เพื่อนำมาปรุงเป็นเมนูมื้อกลางวันแสนอร่อย พร้อมกันนี้อาสาสมัครยังได้นำไก่ทอดเคเอฟซีมามอบเป็นอาหารกลางวันให้น้องๆ อีกด้วย นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันลงแปลงปลูกผักชนิดต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการเกษตรให้น้องๆ สามารถสร้างแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ และลดต้นทุนในการปรุงอาหารกลางวัน ทั้งนี้ยังช่วยกันทาสีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับใช้ในโรงอาหาร สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆ ที่เต็มอิ่มไปกับกิจกรรมทั้งวัน


คุณจิตรากล่าวขอบคุณ ที่เคเอฟซีเล็งเห็นความสำคัญในกระบวนการประกอบอาหารในโรงครัวเพื่อให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งจะทำให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการเจริญเติบโตสมตามวัย เป็นอนาคตที่แข็งแกร่งของชาติต่อไป

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


สำหรับปี 2560 เคเอฟซี ประเทศไทย ได้บริจาคงบประมาณจำนวน 2.5 ล้านบาทให้กับโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิศุภนิมิตฯ 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่หลุย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านไร่ป้า อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านจานบัว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือสนับสนุนการทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันยั่งยืน และส่งเสริมให้โรงเรียนเหล่านี้มีโรงครัวมาตรฐาน โดยมีโรงเรียนบ้านแม่ตะมานเป็นโรงเรียนต้นแบบ ทั้งนี้เพื่อให้ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กนักเรียน ใส่ใจในทุกขั้นตอนของการปรุงอาหารอย่างถูกสุขอนามัย สร้างพลานามัยที่ดีให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนหนังสือ