หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

3 มีนาคม 2559

บ้านใหม่หลังที่ 2 (read in english)

นายสราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนธารน้ำใจจากผู้อุปการะและผู้บริจาค มอบอาคารเรียนใหม่ 2 ชั้น ตามโครงการบ้านหลังที่ 2 ให้แก่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมี นายพูน จิตตะเสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 โดยมีคณะครู ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ข้าราชการท้องถิ่น คนในชุมชน ร่วมยินดี

‘กองม่องทะ’ เป็นภาษากระเหรี่ยง แปลว่า ห้วยกองม่องที่บรรจบกับแม่น้ำรันตี หมู่บ้านกองม่องทะตั้งอยู่ใกล้เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก โรงเรียนบ้านกองม่องทะมีนักเรียนจำนวน 326 คน มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเป็นชาวไทยภูเขา การเดินทางเข้าสู่โรงเรียนฯ เป็นทางดินแคบๆ ปนหินขรุขระลำบาก หน้าฝนมีเพียงรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อสามารถเข้าถึงได้ ไม่มีวี่แววแม้แต่คลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ในแต่ละปี โรงเรียนบ้านกองม่องทะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ห้องเรียนไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องใช้หอประชุมเป็นห้องเรียนเด็กเรียนชั้นมัธยมและเป็นโรงอาหารด้วย

“อาคารที่โรงเรียนได้รับสนับสนุนจากศุภนิมิตฯ ช่วยเติมเต็มห้องเรียนที่ไม่เพียงพอให้เด็กๆ ได้มีห้องเรียนเป็นสัดส่วนและหากโรงเรียนได้รับโอกาสเช่นนี้อีก ผมคิดว่าจะขยายการเรียนการสอนเพิ่มถึงระดับ ม.ปลาย เพราะครอบครัวของเด็กส่วนใหญ่นั้นจะไม่สนับสนุนให้ลูกหลานเรียนต่อ เพราะการเข้าไปเรียนในเมืองมีค่าใช้จ่ายสูง แต่หากเรามีสถานที่รองรับเพียงพอ ผมเชื่อว่าจะมีเด็กได้เรียนมากขึ้น” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะกล่าว

น้องตาล นักเรียนชั้น ม.3 เปิดใจด้วยรอยยิ้มว่า “หนูรู้สึกดีใจมากที่มีอาคารใหม่ และอยากขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยให้พวกหนูได้มีห้องเรียน ก่อนหน้านี้พวกหนูนั่งเรียนกันที่พื้นของหอประชุม”

การสร้างอาคารเรียนใหม่ 2 ชั้น ตามโครงการบ้านหลังที่ 2 ให้แก่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ นับเป็นการสนับสนุนการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร และวางรากฐานงานพัฒนาคนให้กับชุมชนห่างไกลเพื่อพวกเขาได้พบกับคำว่าชีวิตที่ดีขึ้น