หน้าหลัก

20 กรกฎาคม 2560

ธนาคารกรุงไทย มอบเงินช่วยเด็กไทยได้อนาคต (Read in English)


เพราะเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตที่นำไปสู่อนาคตที่ดีในวันข้างหน้าได้ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ


ในวาระครบรอบ 51 ปี ของธนาคารกรุงไทย ในปี 2560 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงานภายใต้โครงการ 'กรุงไทยช่วยเด็กไทย ได้อนาคต' ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวน 120,000 บาท โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นผู้รับมอบ ที่ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตฯ เมื่อเร็วๆ นี้


สำหรับเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้นำไปจัดสรรเข้าโครงการอุปการะเด็ก โดยธนาคารกรุงไทยได้ช่วยเหลืออุปการะเด็กยากไร้ จำนวน 13 คน มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 16 ปี เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ส่งเสริมทักษะอาชีพให้ครอบครัว ตลอดจนพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อช่วยเด็กไทยได้ก้าวไกลสู่อนาคตที่บริบูรณ์