หน้าหลัก

29 มีนาคม 2560

จากแกนนำเยาวชนสู่ว่าที่ปลัดอำเภอ (Read in English)


“ผมมีความคิดแต่ไม่กล้าแสดงออก” คำบอกเล่าถึงตัวเองในอดีตของอัศนัย พูลสวัสดิ์(กั้ง) ซึ่งเป็นเยาวชน 1 ใน 60 คนที่ได้รับพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโครงการเยาวชนนักพัฒนา ปี 2559 ก่อนบอกจุดพลิกผันที่ทำให้มายืนอยู่ ณ จุดนี้ว่า “ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมของศุภนิมิตฯ ซึ่งส่งเสริมการแสดงออกของเยาวชน และกระตุ้นให้ผมกล้าแสดงออกมากขึ้นครับ”

กั้งเป็นลูกของเกษตรกรในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ที่โครงการพัฒนาชุมชนฯ สระเพลงของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุข ทำให้ได้รับโอกาสเป็นเด็กในความอุปการะของโครงการฯ สระเพลงเมื่อเรียนอยู่ชั้นป.2 และตลอดช่วงเวลาของการเรียนในระดับประถม เขาได้รับชุดนักเรียน รองเท้าถุงเท้านักเรียน สมุด และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ ที่ช่วยให้มีความพร้อมในการเรียนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และเมื่อเรียนในชั้นที่สูงขึ้นเขาได้เข้าค่ายพัฒนาทักษะซึ่งเป็นเสมือนกุญแจปลดล็อคให้ได้ปล่อยศักยภาพภายในออกมา

กั้งเล่าว่า “กิจกรรมในค่ายกระตุ้นให้ผมเริ่มกล้าแสดงออก พอได้ไปค่ายหลายครั้งผมก็แสดงออกมากขึ้นจนต่อมาพี่ๆ เจ้าหน้าที่ศุภนิมิตให้ผมเป็นพี่เลี้ยงในค่าย แล้วหลังจากนั้นผมก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนของอำเภอ(เป็นกิจกรรมที่โครงการฯ สระเพลงร่วมจัดกับหน่วยงานภาครัฐ)”

การได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องไม่เพียงทำให้ศักยภาพผู้นำในตัวกั้งพัฒนามากยิ่งขึ้น แต่ได้ทำให้เขามองการณ์ไกลและฝันจะเรียนให้ถึงระดับมหาวิทยาลัย

แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ แม่เสียชีวิตขณะที่กั้งกำลังเรียนชั้นม.3 และการสูญเสียผู้เป็นที่รักทำให้เขาตกอยู่ในภาวะเคว้งคว้าง “ตอนนั้นผมมีความคิดว่าไม่มีอะไรเหลือแล้ว ผมอยากหยุดเรียน”

ในเวลานั้นกำลังใจและการโอบอุ้มจากคนรอบข้างได้ช่วยกั้งกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง

Full Photo

Full Photo

Full Photo“พ่อบอกผมว่าอยากเห็นผมประสบความสำเร็จและพ่อจะทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุนผม ศุภนิมิตฯ ก็มีส่วนอย่างมาก ผู้อุปการะของผมซึ่งอุปการะผมในนามครอบครัวเขียนจดหมายมาให้ผมตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัว” กั้งพูด

เขาจึงมุ่งมั่นทำฝันให้เป็นจริงไปพร้อมๆ กับทำกิจกรรมแกนนำเยาวชน จนได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเรียนชั้น ม.5

ปัจจุบันกั้งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช และยังทำหน้าที่แกนนำเยาวชนอย่างไม่ย่นย่อ

“ผมเพิ่งร่วมกับศุภนิมิตฯ จัดกิจกรรมแกนนำสัญจร พาแกนนำจิตอาสาจาก 5 โรงเรียนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติไปทำรั้วให้กับโรงเรียนบ้านนำทรัพย์ อำเภอปากพนัง แล้วเป็นวิทยากรในค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนของศุภนิมิตฯ และตอนนี้ผมเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดด้วยครับ” กั้งยิ้มเห็นฟันขาวอย่างภูมิใจแล้วพูดต่อว่า “การทำงานตรงนี้ช่วยให้มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้อื่นและชุมชน ซึ่งผมคิดว่าสามารถตอบโจทย์อะไรๆ ได้มาก”

และนั่นได้เป็นแรงบันดาลใจให้กั้งวาดหวังเส้นทางของอนาคตหลังจากเรียนจบที่การเป็นปลัดอำเภอของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

“ผมอยากพัฒนาบ้านของตัวเองในด้านระบบบริหาร การศึกษา กีฬา สาธารณสุข ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน” กั้งพูด

ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตเชื่อแน่ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติจะมีปลัดอำเภอฝีมือดีที่ชื่อ “อัศนัย พูลสวัสดิ์”