หน้าหลัก

16 มิถุนายน 2559

ไลอ้อนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้น้อง (Read in English)


คุณสมศักดิ์ ศรีสอาดรักษ์ รองผู้จัดการบริหารธุรกิจสหพัฒน์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากโครงการ ‘Lion สุข on Sale’ ให้มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประทศไทย เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 11 บริษัทไลอ้อน พระราม 3 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


บริษัท ไลอ้อน ได้จัดโครงการนี้เป็นระยะเวลา 1 เดือน คือเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อตอบแทนผู้บริโภคในการซื้อสินค้าในราคาพิเศษ และสามารถนำคูปองจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาเป็นส่วนลดเพิ่มเติมในร้านค้าต่างๆ นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถนำคูปองมาหยอดกล่องโครงการ ‘Lion สุข on Sale’ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมที่มีผลการเรียนดีของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร แต่ขาดทุนทรัพย์ มูลค่า 1 ใบ เท่ากับ 1 บาท และเมื่อสิ้นสุดโครงการ บริษัท ไลอ้อน สามารถรวบรวมเงินบริจาคเป็นจำนวน 200,000 บาท ซึ่งได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 12 คน เป็นระยะเวลา 1 ปี จากพื้นที่ดำเนินโครงการ


ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้แก่ โครงการบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 3 คน โครงการตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 คน โครงการโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 คน โครงการบ้านแพง จังหวัดนครพนม จำนวน 1 คน และโครงการแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 คน